Gå direkt till textinnehållet
Foto: IStock

Risk att missgynnas av chefen vid distansarbete

6 av 10 privata tjänstemän får jobba mer på distans nu än innan pandemin, visar en ny undersökning. Samtidigt visar en annan studie att varannan chef favoriserar anställda som jobbar på plats.

Kontorsarbetet har blivit mer flexibelt efter pandemin. 65 procent av privatanställda tjänstemän har fått utökade möjligheter att jobba på distans jämfört med innan pandemin, visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Trygghetsrådet (TRR), som hjälper anställda i privat sektor att få nytt jobb vid uppsägning. 1 800 tjänstemän har deltagit i undersökningen, och 7 av 10 uppger att de är nöjda med arbetsgivarens nya riktlinjer kring distansarbete.

– Tjänstemän inom privat sektor uppskattar flexibiliteten och valfriheten som kommer med möjligheten till distansarbete. Det är en viktig insikt för såväl arbetsgivare som anställda kring hur vi skapar ett hållbart arbetsliv på framtidens arbetsmarknad, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR, i ett pressmeddelande.

Nästan 80 procent av cheferna inom det privata näringslivet anser att möjligheten till distansarbete ökar företagets attraktionskraft vid rekryteringar.

Samtidigt visar en annan studie som teknikbolaget Owl Labs gjort bland 2 000 kontorsanställda i Sverige, Norge och Finland att chefer har en tendens att favorisera medarbetare som jobbar på plats. Drygt hälften av cheferna uppgav att de är mer benägna att fråga om synpunkter och engagera sig i anställda som är på plats än med de som jobbar på distans, visar undersökningen. Över hälften av de anställda tror också att arbetsgivare tenderar att ha större förtroende för anställda som jobbar på plats.

Det finns dessutom en misstänksamhet mot anställda som jobbar på distans, enligt studien. 21 procent av cheferna uppgav att de oroar sig för minskad insyn i hur teamet jobbar, och 26 procent anser att deras team har blivit mindre produktivt vid distansarbete. Fler chefer, 36 procent, anser dock att teamet har blivit mer effektivt, och 39 procent att det inte skett någon skillnad.