Så blir vi mer begripliga

Så blir vi mer begripliga

Många kunder förstår inte informationen som de får från sin bank, försäkring eller pensionsbolag. Det visar en undersökning från Bliwa Livförsäkring.

Den undersökning som Bliwa Livförsäkring har gjort visade att 53 procent har svårt att förstå information om sin pension, 51 procent har svårt att förstå information från sitt försäkringsbolag och 42 procent har svårt att förstå information från bank.

När man inte förstår blir kunderna stressade, allra mest stressade blir de över pensionsinformation, som framkallar stress hos 49 procent hos kunderna, jämfört med 35 procent för bankinformation.

Allvarligt är att de allra flesta – 70 procent – inte gör något åt att de inte förstår informationen. De skjuter upp alternativt låter bli helt och hållet att ta reda på vad informationen innebär.

Johan Gunnarsson, vice VD på Bliwa Livförsäkring berättade på Finansliv och Bliwas seminarium i Almedalen om ett begriplighetsindex som Bliwa tagit fram med symboler som gör det lätt att följa upp hur begriplig information som bolaget sprider är. Bliwa har också börjat arbeta med nytt innehåll och ny design i sin information där text i punktform och symboler underlättar läsningen.

Carola Määttä, kommunikationsdirektör, berättade hur Försäkringskassan arbetar med att dela in befolkningen i olika livssituationer och sedan anpassa kommunikationen till de olika situationerna. Hon berättade också hur Försäkringskassan noga, tillsammans med testgrupper, kommit fram till ett enklare och tydligare sätt att skriva.

CarolaM

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, pratade om individens ansvar att ta reda på vad som gäller men också att branschen har ett ansvar att vara begriplig. Hon funderar dagligen på hur ett budskap ska bli så begripligt som möjligt och noterade bland annat att texter ofta blir längre om man ska skriva så att alla förstår.

Patrik Hadenius, språkvetare och chefredaktör på Språktidningen, talade om utmaningen att många redan på förhand har bestämt sig för att ”pension är krångligt” och därför inte försöker förstå. Han drog en parallell till danska som många tycker är svårt och därför låser sig i stället för att fokusera på de ord som man faktiskt kan förstå.

PatrikHadenius

I övrigt diskuterade panelen hur alla regelverk och juridik kan försvåra begriplighet i kommunikationen med kunderna, arbete kring standardisering som pågår samt innehållet i produkterna – ibland kanske språket blir krångligt för att produkterna är krångliga, kanske är det där man ska börja.

Fotograf: Fanny Hellsing

Här kan du se hela seminariet:

 

 

publicerad
11 augusti 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram