Gå direkt till textinnehållet

Så fungerar aktiehandel via »dark pools«

Runt en tredjedel av all aktiehandel globalt sker utanför den öppna marknaden, via så kallade dark pools. Henrik Harjanne, mäklarchef på Nordnet, reder ut hur handeln fungerar.

Vad är algoritmorder?

– Det är en order med speciella villkor, där ett program automatiskt håller koll på att ordern genomförs enligt de förutsättningar som har satts. En vanlig algoritm som funnits länge är VWAP (Volume Weighted Average Price). Det betyder att algoritmen portionerar ut mindre delar av en order under exempelvis en handelsdag, med målet att köpa eller sälja till samma pris som den genomsnittliga handeln har skett till under dagen.

Henrik Harjanne, mäklarchef på Nordnet.

Vad är syftet med den sortens orderläggning?

– Det finns olika syften, men det vanligaste tror jag är att man inte vill påverka marknadspriset för mycket när man lägger en större order. Fördelen är också att man som kund själv inte behöver sitta framför skärmen hela dagen och ändra eller anpassa sin order efter marknaden och det aktuella läget i orderboken.

Hur ser marknaden ut i Sverige för handel via dark pools?

– Dark pools har funnits i olika former sedan regelverket Mifid 1 trädde i kraft 2007. Stockholmsbörsen introducerade sin egen dark pool under 2010, Nordic@Mid. Om en kund kan få ett bättre pris på sin order hos Stockholmsbörsens dark pool än på den öppna marknaden så skickas ordern dit automatiskt.

Hur stor del av handeln går via algoritmorder jämfört med på den öppna marknaden?

– Jag tror det är viktigt att här hålla isär algoritmer och dark pools. Algoritmer och specifika ordervillkor kan man välja att handla med både på den öppna marknaden och i dark pools. Många av våra kunder använder algoritmer för att optimera sin handel, genom till exempel något så enkelt som stop-loss, alltså att en order aktiveras automatiskt när priset når en viss nivå utan att man själv behöver sitta framför skärmen och trycka på säljknappen.

– Exakt hur stor del av handeln som sker i dark pools är svårt att säga, men enligt de uppgifter som finns sker cirka en tredjedel av all aktiehandel globalt i dark pools. Det är vanligare bland institutioner än privatsparare att handla i dark pools.

Nordnet börjar nu erbjuda handel i dark pools till privatkunder, något som tidigare varit avgränsat till institutionella investerare. Vad ligger bakom det?

– Det handlar om att ge privatsparare tillgång till något som tidigare mest varit tillgängligt för institutioner och så kallade professionella placerare. Jag ser ingen anledning till att vanliga människor inte ska ha tillgång till samma möjligheter inom aktiehandel som hedgefonder och investmentbanker.

Vem passar den här typen av handel för?

– Det passar kunder med antingen lite större poster i illikvida aktier där det är svårt att omsätta aktier själv, eller om man har ett större innehav eller vill ta en större position där man kan ha en tro att man påverkar marknadspriset genom att lägga upp hela volymen på en gång i den öppna orderboken.

Finns det risker kontra att handla på den öppna marknaden?

– Nej, det skulle jag inte säga då avsluten i dark pools alltid går till mid-spread mot vad aktien står på i primärmarknaden. Om en aktie till exempel handlas i 98,50–98,60 kr på Stockholmsbörsen så kommer avslutet i en dark pool ske till 98,55 kr. Därutöver kan man alltid sätta en limit på sin order och då kan aldrig en affär göras till ovanför eller under den kurs man har satt som limit.

Vad finns det för olika varianter av orderläggning?

– Det finns många olika varianter av orderläggning och det blir lätt väldigt tekniskt att gå in på detta. Olika banker kan också ha sina egna varianter. Men min bild är att de vanligaste varianterna är stop-loss, VWAP och iceberg. Den sistnämnda betyder att man bara gör en liten del av ordern synlig i taget.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord