Så fungerar IFRS15

Så fungerar IFRS15

Ulrika Anjou, ­director och IFRS-expert PwC går igenom den nya modellen för intäktsredovisning.

Vilken är bakgrunden till IFRS15?

– De två regelverk som vi tidigare har haft för intäktsredovisning är kortfattade och började bli gamla. Affärsuppläggen blir allt mer komplexa, och därmed behövs ett regelverk som kan hantera alla typer av affärer och försäljningsupplägg. Det behövs också ett regelverk som är princip­baserat och täcker in alla branscher och transaktioner.

Snabbkurs

ÄMNE

Vad innebär IFRS15?

LÄRARE

Ulrika Anjou, ­director och IFRS-expert PwC.

– I dag är det stor skillnad mellan amerikanska och IASB:s principer för intäktsredovisning. Tanken var att göra ett regelverk för intäktsredovisning för noterade bolag både på den amerikanska och europeiska marknaden samt uppnå en harmonisering. Det här är ett samarbete mellan IASB och amerikanska normgivaren FASB. Det har tagit lång tid att komma i mål med regelverket – hela tolv år innan IFRS15 slutligen kom.

Vad innebär de nya reglerna i korthet?

– Det är en ny modell, ett nytt mindset, för hur man ska tänka från försäljningstidpunkten till när intäkten ska redovisas. Modellen ska tillämpas på alla varor och tjänster eller en mix av de båda. Fokus är intäkten, när kontrollen över det sålda överförs från säljaren till köparen. Kontroll är ett vidare och större begrepp än de gamla reglernas begrepp »risker och förmåner«.

– Det har man försökt paketera i en femstegsmodell. Man börjar med att titta på vad det är för typ av kontrakt, fastställer vad som sålts och till vilket pris. Priset fördelas ut på olika saker (prestationsåtaganden) som sålts och intäkten redovisas när kontrollen överförts till köparen. Det är en ganska teoretisk ansats.

När man har vant sig och förstått mekanismen i IFRS15, är det lättare att förstå hur pengarna tjänas.

Vilka bolag omfattas av IFRS15?

– Alla noterade bolag inom EU ska tillämpa IFRS fullt ut i sin koncernredovisning. Det är ett EU-krav som går rakt in i den nationella lagstiftningen. Andra bolag kan välja IFRS frivilligt.

Vilka typer av företag och branscher påverkas mest?

– Telekom, IT och media är branscher som träffas i hög utsträckning. Viss bilindustri har ofta försäljningsupplägg som gör att man får en rätt stor förändring. Samma gäller för viss tillverkningsindustri samt bygg- och entreprenadverksamhet plus läkemedel och medicinteknik – bolag med komplexa försäljningsupplägg. För bolag med långa projekt och succesiv vinstavräkning blir det helt nya regler. Har man mycket gratisprodukter och rabatter kan det också bli stor skillnad. Egentligen är det typen av försäljningsupplägg som styr.

Blir det enklare för investerare och analytiker att göra prognoser?

– Ja, det tror jag. När man har vant sig och förstått mekanismen i IFRS15 är det lättare att förstå hur pengarna tjänas. Noten om intäktsredovisning har varit begränsad, nu blir det ett massivt upplysningspaket som blir avslöjande och transparent.

– Det blir väldigt tydligt var och hur intäkterna tjänas in, hur affärsuppläggen ser ut och vilka bedömningar som gjorts. Det blir rimligen mycket lättare att förstå hur, när och var intäkter genereras i koncernen.

IFRS15 tillämpas för räkenskapsåret 2018, hur blir det jämförbart med tidigare år?

– Rapporten för första kvartalet 2018 är den första med IFRS15. De flesta bolag kommer att räkna om jämförelseåret 2017 enligt övergångsreglerna.  Information om övergången och dess finansiella effekter ska lämnas redan i rapporten för fjärde kvartalet och vara med i årsredovisningen för 2017.

Vad tycker du om de nya reglerna?

– Jag tycker i grunden att det är ett bra regelverk. Det är principbaserat och innehåller mycket vägledning för sådant som tidigare var oreglerat. Om jag ska ge någon kritik efter att ha arbetat med det här i några år så är det att IFRS15 bitvis är ganska svårt att förstå, det är teoretiskt och akademiskt skrivet. Ibland är en princip logisk och klok teoretiskt, men svår att omsätta i praktiken.

publicerad
30 januari 2018
Den 19 november bjuder vi in till #finanslivsfrukost om vett och etikett i arbetslivet! ☕️Etikettexperten Annmarie Palm föreläser. Boka din plats nu! Länk i bion. #finansliv #vettochetikett
”Vad som är positivt? Här kanske man ska svara att man ska träffa nya kolleger och utbyta erfarenheter, men vet har tid med det??” —En av de tillfrågade i vår undersökning om aktivitetsbaserade kontor. Läs mer i nya Finansliv! #finans #finansbranschen #kontor #aktivitetsbaserat #aktivitetsbaseradarbetsplats
Sista chansen att anmäla sig! Snart är det dags för #finansloppet igen! På fredag är sista anmälningsdagen. Gå in på finansliv.se och boka din plats!
NY SPONSOR. @naprapatlandslaget är på plats när branschen springer Finansloppet den 5 september!
NY SPONSOR. @nicks.se är på plats och delar ut chokladbars till alla som springer Finansloppet den 5/9 på Stockholms stadion.
Följ @Finansliv på Instagram