Gå direkt till textinnehållet

Så gjorde vi: Inga kunder hamnade på obestånd

Utmaningen: Företagsnedläggningar riskerar öka antalet obeståndskunder

När små orter, som Hedemora, drabbas av företagsnedläggningar kan det i värsta fall leda till att båda parter i ett hushåll blir utan arbete och försörjning. Att gå från två heltidslöner till två a-kasseersättningar är tufft och kan leda till ekonomisk kris i familjen. Risken är stor att banken får fler obeståndskunder som inte kan betala sina lån. I nästa steg måste huset säljas, kanske i ett läge med många husförsäljningar i ett inte längre så attraktivt område, med förlust för banken som följd.

Lösningen: Tidig information

När Grådö Mejeri skulle omstruktureras bjöd Södra Dalarnas Sparbank först in representanter från fackförbunden Metall och Livs samt kommunalrådet till möte på banken. Det ledde till att banken i sin tur bjöds in till mötet när de 155 anställda på Grådö Mejeri skulle få beskedet om omstruktureringen och kommande varsel. Genom att berätta vad banken kan ställa upp med när betalningsförmågan för löntagare sviktar kunde banken arbeta förebyggande.

Det gäller att få fram budskapet att banken inte är arg och stygg och stenhårt kräver in bolånekostnaden, utan vill samarbeta runt de problem som kunderna möter. Genom att kunderna tar kontakt tidigt med banken om sina eventuella privatekonomiska problem blir inte problemen oövervinnerliga för någon av parterna. Även banken tjänar förstås på att kunden blir en frisk kund så fort som möjligt. Lösningen kan exempelvis vara amorteringsbefrielse under en viss tid, eller manuella individuella avbetalningsplaner.

Resultatet: Inga nya obeståndsärenden

Även om några fick lämna sina anställningar vid Grådö Mejeri vid omstruktureringen blev det inga nya obeståndsärenden hos Södra Dalarnas Sparbank i Hedemora till följd av det. Kravhandläggare Ann Hedström är glad att ingen kund drabbades och fick sin ekonomi sönderslagen. Hon och hennes kolleger kan i stället ägna mer tid åt annat förebyggande arbete, som att informera skolungdomar om hur privatekonomi fungerar.

Kommentar: Affärsrörelsechef Jonas Nyberg:

”Att arbeta förebyggande när människor börjar få problem med sina betalningar på grund av varsel eller andra händelser är något banken jobbat med under en längre tid. Detta sätt att arbeta har bidragit till att banken har haft få privatärenden som resulterat i förluster genom åren. När en hel bygd drabbades av många varsel kände vi att det var än mer viktigt att vi som lokal sparbank gick in och erbjöd privatekonomisk rådgivning till alla. Win-win effekten blev mycket bra, det blev få kunder med problem, vilket är bra för banken och bra för bygden i stort.”

Text: BrittMari Lantto

Foto: Patrik Persson

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord