Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Så tar du ledigt för att starta eget

Manualen Funderar du på att starta eget företag, men är inte helt trygg med att lämna din fasta anställning på en gång? Då kan du vara tjänstledig från ditt arbete i sex månader.

Du som varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de två senaste åren har rätt att vara tjänstledig för att själv eller i företagsform bedriva näringsverksamhet. Du får däremot inte ta anställning.

Tjänstledigheten får inte innebära väsentliga olägenheter för arbetsgivaren, och din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens.

Du behöver anmäla att du vill vara tjänstledig tre månader i förväg, och hur länge du vill vara ledig, dock längst sex månader, och du får bara ta ledigt en gång hos samma arbetsgivare.

Du kan avbryta tjänstledigheten i förtid, och behöver då meddela att du vill återgå till arbetet, men arbetsgivaren har rätt att skjuta på din återgång med en månad.

Du är fortfarande anställd under tjänstledigheten och kan utnyttja dina rättigheter om det skulle uppstå situationer med uppsägningar eller turordningslistor och du får behålla alla förmåner när du återgår i tjänst.

Arbetsgivaren har inte rätt att omplacera dig eller säga upp dig för att du varit tjänstledig, eller förändra dina anställnings- och arbetsförhållanden.

Andra typer av tjänstledighet som du har rätt att söka:

Tjänstledighet för studier

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda är i stort sett likadana som vid tjänstledighet för att starta eget. Du väljer själv vad du vill studera och hur länge men studierna ska vara organiserade i någon form, och du bör kunna specificera hur länge du ska vara borta och om det är hel- eller deltidsstudier.

Du kan få studieledigt så länge som studierna pågår. Arbetsgivaren kan inte neka dig att vara ledig, men får skjuta upp ledigheten i max sex månader, om du omfattas av kollektivavtal. Ansökan om att vara studieledig ska vara skriftlig och ska helst lämnas in sex månader i förväg.

Tjänstledighet för vård av närstående

Om en närstående är svårt sjuk och du har rätt till ersättning från Försäkringskassan kan du vara ledig de dagar du får ersättning. Med svårt sjuk menas situationer då det föreligger ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Utöver familjemedlemmar och släktingar kan även vänner anses som närstående. Ledigheten kan vara högst 100 arbetsdagar per år och person som vårdas.

Tjänstledighet för politiska uppdrag

Du har rätt att få ledigt för offentliga uppdrag i riksdag, landsting och kommun.

Tjänstledigt för att prova ett nytt jobb

Att vara tjänstledig för att prova ett nytt jobb är ingenting du automatiskt har rätt till, men du kan komma överens med din arbetsgivare. Att ge argument för vad arbetsgivaren har att vinna på det kan vara ett sätt att få till stånd en sådan tjänstledighet.

Om du ska vara tjänstledig är det bra att skriva en överenskommelse med din arbetsgivare om vad som gäller. Där bör till exempel stå vad du har för rätt att gå tillbaka till arbetet i förtid om du skulle vilja avsluta tjänstledigheten, hur länge du ska vara ledig och vad som händer när du kommer tillbaka. Om du ska vara studieledig är det bra att tänka på vad som gäller vid loven. Om du bara har studieledigt under terminerna kan du inte räkna med att få vara ledig hela sommarlovet. Om du vill sommarjobba någon annanstans än på ditt nuvarande jobb kan det gå bra om det inte är en arbetsgivare i branschen. Du måste dock alltid kolla med din arbetsgivare först.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord