Gå direkt till textinnehållet
Kvinnor är flitigare än män att utnyttja friskvårdsbidraget. Bara 30 procent av männen använder hela eller delar av friskvårdsbidraget medan 38 procent av kvinnorna gör det.
Kvinnor är flitigare än män att utnyttja friskvårdsbidraget. Bara 30 procent av männen använder hela eller delar av friskvårdsbidraget medan 38 procent av kvinnorna gör det.

Friskvårdsbidraget – så utnyttjar vi det

Inte fler än var tredje använder förmånen med friskvårdsbidrag som arbetsgivaren erbjuder. Kvinnor är flitigare än män att utnyttja friskvårdsbidraget. Bara 30 procent av männen använder hela eller delar av friskvårdsbidraget medan 38 procent av kvinnorna gör det.

Friskvårdsbidrag

Vanligaste kategorierna vi använder friskvårdsbidraget till:

 1. Gym och gruppträning
 2. Massage
 3. Hälsorådgivning
 4. Naprapati/kiropraktik
 5. Motionslopp
 6. Fystest
 7. Graviditetsrelaterad friskvård
 8. Livsstilsundersökning
 9. Coaching
 10. Sluta röka och snusa

Aktiviteter med störst andel kvinnor:

 1. Coachning – 100 procent kvinnor
 2. Graviditetsrelaterad friskvård – 97,1 procent kvinnor
 3. Hälsorådgivning – 74 procent kvinnor
 4. Inre välbefinnande – 66 procent kvinnor

Aktiviteter med störst andel män: 

 1. Fystest – 83,9 procent män
 2. Naprapati/Kiropraktik – 63 procent män
 3. Sluta röka och snusa – 55 procent män

(Källa: Benify)

Kvinnor använder i snitt 732 kronor per år medan män i snitt gör av med 574 kronor. Hur mycket får då en arbetsgivare egentligen ge i friskvårdsbidrag?
– Företag får skattefritt ge friskvårdsförmån till ett värde av vad ett vanligt årskort på gym kostar. Det är alltså svårt att säga ett exakt värde, men upp till och med 4 500 kronor torde vara ok. Om förmånen består i enskilda aktiviteter har Skatteverket sagt att värdet av dessa inte borde överstiga 1 000 kronor per tillfälle, säger David Westlund, bolagsjurist på Benify.

Gym- och gruppträning, massage, naprapati/kiropraktik och hälsorådgivning är de fyra vanligaste friskvårdsaktiviterna bland de 500 000 svenska medarbetare som är underlaget i Benefys statistik.

Det är uteslutande kvinnor som använder friskvårdsbidraget till coachning, när det gäller graviditetsrelaterad friskvård är andelen 97 procent. Kvinnor är också i stor majoritet när det handlar om hälsorådgivning och inre välbefinnande. Män är i majoritet när det gäller aktiviteter som fystest, naprapati/kiropraktik och att sluta röka och snusa.

Vilka aktiviteter som godkänns som skattefri friskvårdsförmån kan ändras från år till år. För att se om en aktivitet är godkänd bör du fråga din arbetsgivare eller Skatteverket.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord