Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Sida garanterar världens första orangea obligation

Världens första orangea obligation ser nu dagens ljus. Obligationen riktas mot kvinnliga entreprenörer i utvecklingsländer som ska ges möjlighet att låna upp till totalt 600 miljoner kronor.

Sida garanterar nu en orange obligation som gör det möjligt för små och medelstora företag som ägs av kvinnor att låna kapital. Den totala lånevolymen inom ramen för obligationen uppgår till 600 miljoner kronor.

En av utmaningarna inom fattigdomsbekämpningen är kvinnors tillgång till kapital. Kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer har svårt att få tillgång till lånefinansiering, enligt Linda Thuman, transaktionsansvarig på Sidas enhet för garantiberedning, till Finansliv.

– Syftet med garantin är att ge dem tillgång till finansiering, våga satsa på kvinnor och deras affärsidéer och få bort ett utvecklingshinder, säger hon och fortsätter.

– Sidas garanti gör det möjligt för obligationsförvaltaren IIX att attrahera investerare som inte skulle delta utan ett riskskydd.

Det blir världens första orangea obligation. Färgen orange kommer från det globala hållbarhetsmålet om jämställdhet. Sida har garanterat en social obligation tidigare, men inte en obligation som bara inriktar sig på jämställdhet.

– Den orangea obligationen sätter en ny standard för obligationer riktade mot kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhet, säger hon.

Det är obligationsförvaltaren Impact Investment Exchange (IIX) som ställer ut den orangea obligationen, som förväntas noteras på Singaporebörsen. Det är den femte obligationen i serien Women’s Livelihood Bond. Sida ger tillsammans med sin amerikanska motsvarighet U.S. International Development Finance Corporation (DFC) varsin garanti. Sida går in med en garanti om 150 miljoner kronor som täcker 50 procent av förlusterna och möjliggör utlåning upp till 290 miljoner kronor. Företag som ägs av kvinnor kan totalt låna upp till 600 miljoner kronor.

Sida har arbetat med garantier i 10–15 år. 2021 hade Sida en portfölj av aktiva garantier om 10,3 miljarder kronor, som i sin tur mobiliserat 27 miljarder från finansmarknaden. Förluster i portföljen uppgick till 106 miljoner kronor, cirka 1 procent av den totalt garanterade volymen.

– Vi tycker att garantiinstrumentet är ett väldigt bra och effektivt instrument att använda som komplement till biståndet. Biståndspengarna räcker inte till för att möta behovet som finns och det här är en möjlighet att locka privatkapital, säger hon.