Ska semesterlön ingå i provisionen?

Ska semesterlön ingå i provisionen?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag är medlem i Finansförbundet men arbetar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Jag har både fast lön och provisionslön. I mitt anställningsavtal står att semesterlön utgår på min fasta grundlön men att semesterlön ingår i provisionen. Min provision uppgår till ungefär 20% av min grundlön. Har arbetsgivare rätt att inkludera semesterlön i provisionen?

Henrik Cronier: Din arbetsgivare gör fel som inkluderar semesterlönen i provisionen. Det är märkligt nog ett ganska vanligt problem trots tydlig lagstiftning och vägledande rättsfall. Enligt semesterlagen ska semesterlön betalas ut i samband med semestern. Det är i princip aldrig korrekt att inkludera semesterlön i den vanliga lönen eller i provisionen. Semesterlagen är en skyddslagstiftning som inte kan avtalas bort hur som helst. Ett anställningsavtal om att semesterlönen ska ingå i provisionen är ogiltigt och kan leda till att arbetsgivaren ska betala ut korrekt semesterlön samt skadestånd för brott mot semesterlagen.

(Svaret gavs i februari 2020)

publicerad
25 mars 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram