Gå direkt till textinnehållet

Skandia-förvaltaren: »Den finansiella tekniksektorn är intressant«

Roger Johanson, chef för Skandias tillväxtinvesteringar, har 12 miljarder i tillväxtportföljen. Nyligen gjorde han en investering på 200 miljoner i Klarna. Han ser många nya möjligheter när det gäller fintech-marknaden.

Hur kom det sig att ni ville investera 200 miljoner i Klarna?

– Vi har drygt 12 miljarder investerat i vår portfölj för tillväxtbolag och jobbar normalt via venture capital-förvaltare. Två av dem har sedan tidigare investerat i Klarna och nu ville vi göra en direktinvestering.

Vad är intressant med Klarna?

– Klarna har funnits i tio år och är ett lönsamt bolag som växer. De första fem åren var väl en teknisk prövotid, nu ser vi framför oss expansion. Bolaget har vuxit i Europa och det som nu står för dörren är USA. Den amerikanska betalmarknaden är gigantisk och om de blir en av aktörerna där så kan det bli betydelsefullt. Det är också kul att stödja ett svenskt bolag som växer så starkt med svenskt kapital.

Varför väljer ni att satsa mer än andra livbolag på onoterade bolag?

– Skandia har en stor livportfölj på nästan 400 miljarder kronor. Den består av ungefär 40 procent räntor och obligationer och 25-30 procent aktier. Sedan har vi valt en variant där vi vill kunna ha cirka 25 procent inom följande alternativa placeringar; 10 i onoterade bolag, 10 procent i fastigheter och 4 procent i infrastruktur. Vi gör det för att ge oss möjligheter till bättre avkastning. I den rådande lågräntemiljön så kan inte de 40 procenten som vi har i räntor avkasta speciellt bra. De senaste åren när den här alternativa portföljen mognat fram så har det varit en  lyckad strategi där  vår onoterade portfölj avkastat  17-18 procent. Fastigheterna ligger runt 9-10 procent och infrastruktur har legat i snitt i på 13 procent de senaste fem åren. Vi vill kunna skapa en bra avkastning, även i lågräntemiljö eller när aktiemarknaden är skakig.

Hur ser du generellt på fintech-sektorn?

– Fintech är där social media var för fem år sedan. För oss som jobbar nära utvecklingsbolagen är det intressant när den här typen av begrepp helt plötsligt blir populära i media. Marknaden i sig är intressant eftersom det sker en stor omställning i hur vi privatpersoner agerar när vi handlar och betalar saker. Det som händer nu är även att företags sätt att sköta sina verksamheter ändras i och med digitaliseringen, exempelvis gäller det betalströmmar. Vi ser det som en del av en större förändring av marknaden. Här kommer det att skapas många initiativ.

– Jag tror fortsatt att den finansiella tekniksektorn är intressant. Det sker en stor förändring i hur försäkringsbolag och banker arbetar och e-handel växer dramatiskt. Det skapar massa möjligheter för nya bolag.

Vad ser du för intressanta trender vid sidan om fintech?

– I kombinationen av teknik och hälsovård kommer vi att se intressanta bolag växa fram när det gäller att effektivisera hälsosektorn och göra den mer lättillgänglig. Till exempel kommer man att kunna hantera och övervaka patienter på avstånd och kan slippa att fysiskt flytta personer långa sträckor i Sverige. Det är ett område som jag tror kommer vara en tillväxtmarknad.

Vilka länder föredrar du?

– 70 procent av vår utvecklingsportfölj är i USA och när vi investerar med förvaltare som finns i Sverige, som exempelvis Creandum och Northzone, så investerar de i Europa och USA och vi styr inte var. Vår portfölj är stor och vi kommer att fortsätta investera i Sverige. Sedan vi började bygga den här portföljen 2005 har vi investerat cirka 6 miljarder i svenska organisationer. Det finns en långsiktighet i Skandias sätt att se på det här.

Hur många är ni som arbetar i din grupp?

– Vi är nio personer. Sex som arbetar med investeringar och tre med administrationen. Med cirka 2500 bolag i portföljen så blir det många transaktioner som noggrant behöver administreras.

Är det många entreprenörer som har hört av sig efter Klarna-investeringen?

– Skandia är kända och erkända som investerare inom tillväxtbolagssfären. Vi blev valda till Europas näst bästa investerare 2015. Det gör att vi har ett enormt inflöde av möjligheter att investera i. Vårt största jobb är att sortera mellan möjligheterna. Det är kul att kunna visa att vi gör den här typen av direkta investeringar, men vi kommer inte att kunna göra så många sådana eftersom de är så resurskrävande. Inom infrastruktur har vi gjort en investering med Vattenfall i vindkraftverk. Det var en kul grej att göra som också har gjort att vi fått mycket propåer och intresse. Det är viktigt för oss att visa att vi kan vara affärsorienterade och finnas på marknaden på många olika sätt.

Text: Unn Edberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord