Gå direkt till textinnehållet
Min karriär Jonas Olavi är allokeringschef på Alfred Berg. Foto: Alexander Donka

»Som förvaltare är man aldrig nöjd«

Karriär Jonas Olavi har över 20 års erfarenhet från finansbranschen och har jobbat som allt från personlig bankman till chefsaktie­strateg.

Det är nog få som haft lika många roller i finansbranschen som Jonas Olavi.

Det hela började för drygt 20 år sedan med studier i Lund där han läste Förvaltningslinjen med inriktning nationalekonomi. Tanken var att doktorera, men han kom så småningom på andra tankar och gav sig ut på arbetsmarknaden.

Första jobbet var som valutamäklare på en utländsk firma i Göteborg. Sejouren blev dock kortvarig och Jonas Olavi gick vidare till Delphi Placeringsrådgivning som hade börjat få fart på sin rådgivningsverksamhet. Han minns det som en tacksam verksamhet och miljö att vara i.

– Det var strax före IT-bubblan och relativt enkelt att sälja rådgivningstjänster. Det var väldigt kul, vi åkte land och rike runt och predikade om aktier och om sparande, säger han.

Foto: Alexander Donka
Foto: Alexander Donka

Delphi fortsatte växa och under sina år i bolaget jobbade Jonas Olavi med flera delar av verksamheten, bland annat som analyschef, chef för corporate finance samt styrelseledamot i bolagets båda riskkapitalfonder. Sedan kom IT-kraschen och den långa börsnedgången. Delphis kapitalförvaltning köptes upp av Michael Östlund & Company och Jonas Olavi följde med som vd för fondbolaget.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

2005 gick skutan vidare till Nordea. Under sin tid i banken betade han av ett antal olika roller. Först som personlig bankman, därefter som rådgivare på private bankingsidan, senare som aktiestrateg och slutligen som chefsaktiestrateg. Han stannade tio år i Nordea innan det blev dags för nästa, och hans nuvarande anställning, på Alfred Berg.

– Jag blev kontaktad av en rekryterare som presenterade en ganska bred arbetsbeskrivning. Rollen innebar dels ansvar för bolagets skräddarsydda förvaltningsmandat, och dels för den taktiska allokeringssynen, säger han.

Vid den här tidpunkten var Alfred Berg stora på den institutionella sidan men samtidigt ganska anonyma bland privatkunder. Bolaget behövde någon som kunde vara ansiktet utåt och sätta Alfred Berg på kartan. Även i det avseendet passade Jonas Olavi in, som under sin tid på Nordea ofta var ute i medier och kommenterade börsen och enskilda bolag.

Jag granskar marknaden ordentligt 4–5 gånger per vecka

Det senaste året har han ägnat mycket tid åt att sätta detaljerna för Alfred Bergs nya diskretionära förvaltningstjänst för privatpersoner. Det är »processer som ska fungera, webbplats som ska snickras ihop och tjänsten ska överensstämma med gällande regelverk«.

Annars lägger Jonas Olavi merparten av arbetstiden på förvaltarskapet. I det ingår ansvar för ett par aktiefonder, bland annat en nordisk aktiefond och en bredare globalfond. Varje månad skriver han också en bredare makroanalys som lägger grunden för Alfred Bergs skräddarsydda mandat och placeringarna för de institutionella kunderna. Sedan tar även de mediala kontakterna en viss tid i anspråk. Kortfattat handlar mycket av jobbet om att analysera och försöka förstå aktiemarknaden och agera utifrån det.

För mig har aktier alltid varit den röda tråden.

– Jag granskar marknaden ordentligt 4–5 gånger per vecka och det tar ett par timmar åt gången. Det är en del av den dagliga verksamheten att hålla sig uppdaterad om vad som händer för att snabbt kunna anpassa sig och även hitta eventuella vinnare till portföljen, säger han.

Vad krävs för att lyckas i ditt jobb?

– För mig har aktier alltid varit den röda tråden. För att lyckas gäller det att man har ett genuint börsintresse och engagemang. Och att man tycker att det är kul att förklara hur ekonomiska samband hänger ihop så att människor förstår och vågar fatta egna beslut.

Det finns de som säger att man verkligen måste leva med sin portfölj för att lyckas som fondförvaltare. Hur ser du på det?

– Som förvaltare är man aldrig nöjd. Det är alltid något bolag som inte går som man har tänkt sig. På det sättet blir det ett ganska intensivt jobb. Det är svårt att ta semester helt och hållet, man måste tycka att det är kul och ha ett brinnande intresse för sin portfölj.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord