Gå direkt till textinnehållet

SPP: Hållbart genomsyrar alla fonder

SPP hamnar ofta i topp av listor över fonders hållbarhet, senast i april då Söderberg & Partners granskade hållbarheten hos de svenska fondförsäkringsbolagen. Men vad är det egentligen som SPP, och moderbolaget Storebrand, gör bättre än andra?Text: Åsa Berner

Liza Jonson, vd för SPP Fonder, menar att hållbarheten hos dem genomsyrar hela verksamheten, i stället för att vara en speciell del av den.     – Många har ett stort fondutbud och sedan fem etiska fonder på delikatesshyllan. Vi förvaltar 500 miljarder kronor i Storebrand, där allt är hållbart, oavsett om det rör sig om fond, traditionell livförsäkring eller pensionsförsäkring, säger Liza Jonson.

     – Det är viktigt att man går ”all in”, om man är övertygad om att hållbarhet är viktigt och att bolagen som lyckas ställa om är framtidens finansiella vinnare, fortsätter hon.
     Att så många har speciella hållbara fonder vid sidan av det ordinarie utbudet tror hon är en viktig anledning till att utvecklingen mot hållbarhet gått så långsamt i finansbranschen.
     Men intresset finns där, och verkar stadigt öka – från såväl branschens som konsumenternas sida. SPP fonder har sedan 2009 gått från 37 miljarder kronor i förvaltat kapital till 125 miljarder vid senaste årsskiftet.
     Storebrand har tio heltidsanställda hållbarhetsanalytiker.
     – Nyckeln är att integrera analytikerna i front office. De är en del av teamet hos oss, säger Liza Jonson.

Matthew Smith är chef för hållbara investeringar i Storebrand/SPP. Han beskriver SPP:s standard för vilka företag som utesluts som en av branschens strängaste.
     – Många har till exempel formellt regler mot att investera i korrupta företag, men det är väldigt få som lyckas att implementera korruptionskriterierna. Vi behandlar ett tiotal korruptionsfall varje år och har uteslutit 13 bolag av den anledningen.
     Att de lyckas menar han beror på att de har lång erfarenhet av att värdera anklagelser mot bolag, om till exempel mutor, och att de tar in extern kompetens när det är nödvändigt.
     – Många säger ”det förekommer överallt”, men vi skiljer på systematisk korruption, som sker över tid och i flera delar av företaget, och enskilda händelser. Om man inte skiljer på det kommer man ingenvart.
     SPP utesluter också de 10 procent av bolagen inom högriskindustrier som får sämst betyg i hållbarhetsanalysen. Hittills har 168 bolag uteslutits från alla investeringar.

Men fokus för hållbarhetsarbetet är de företag som man faktiskt investerar i. Företagen analyseras utifrån tre faktorer. Analysen av finansiell stabilitet står för 20 procent av ratingbetyget. 40 procent av betyget avgörs sedan av hur bra företaget i fråga hanterar sina hållbarhetsrisker i dag.
     Den tredje faktorn, som står för de sista 40 procenten av betyget, tycker Matthew Smith är den mest intressanta – hur väl företaget är positionerat för framtiden på tre olika hållbarhetsområden. Dessa områden är den ökande bristen på naturresurser, risker med snabbt växande tillväxtmarknader samt den allt större efterfrågan på hållbara produkter och tjänster.
     – Energieffektivisering är en bra indikator för många sektorer – producerar företaget mer effektivt i dag än för fem år sedan, är det oftast bra positionerat inför framtiden, säger Matthew Smith.

Förvaltarna på SPP får sedan välja fritt bland företagen på ratinglistan. Men de ska diskutera med analytikerna när företagen har betyg under vissa nivåer, för att få information om bolagens hållbarhetsproblem och få förslag på alternativ med högre rating.
     För det är ingen svart-vit värld förvaltarna har att navigera i. Företag på utvecklingsmarknader får mycket lägre rating, eftersom riskerna för såväl korruption som för brott mot mänskliga rättigheter eller ödeläggande av lokal miljö är större i dessa regioner. Men SPP väljer ändå att investera även i sådana marknader.
     – Om vi vill påverka världen i rätt riktning måste vi ta i de svåra områdena också, och jobba för att successivt förbättra systemen, säger Matthew Smith.
     Företaget resonerar liknande när det gäller investeringar i fossila bränslen. Kol och oljesand är uteslutna, men SPP investerar fortfarande i olja och gas.
     – Vi skulle kunna välja att stå utanför, men då borde vi med samma logik utesluta de stora industrier som förbrukar olja och gas. I stället har vi valt att utesluta de mest riskfyllda formerna, och premiera de företag som har minst risker och jobbar mest effektivt, säger Matthew Smith.

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord