Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Starka rapporter från Swedbank och Nordea

Swedbank och Nordea visade kraftig vinsttillväxt i första kvartalet och överträffade marknadens förväntningar. Ökade räntenetton med högre inlåningsmarginaler är en viktig förklaring bakom vinstlyften.

Under torsdagsmorgonen var det Swedbanks och Nordeas tur att presentera rapporterna för första kvartalet i år.

Swedbanks rörelseresultat i första kvartalet landade på 9 681 miljoner kronor, att jämföra med 5592 miljoner kronor samma period i fjol, men vilket delvis förklaras av ändrade redovisningsprinciper. Väntat rörelseresultat var 8 450 miljoner kronor, enligt en analytikersammanställning från Infront. Resultatet efter skatt landade på 7650 miljoner kronor, mot 4484 miljoner kronor förra året.

»Swedbanks resultat för kvartalet var starkt och ökade till 7,6 mdkr. Det ger en avkastning på eget kapital på 17,0 procent«, säger vd Jens Henriksson i en kommentar.

Det var framför allt ett högre räntenetto som låg bakom vinstlyftet, med högre inlåningsmarginaler under kvartalet. Räntenettot ökade kraftigt till 11 936 miljoner kronor från 6 759 miljoner konor i fjol. Bankens utlåningsmarginaler på bolån minskade dock med 14 punkter, framgår det av rapporten.

Samtidigt ökade kostnaderna till 6 410 från 4 938 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året. De högre kostnaderna hänger enligt rapporten ihop med en sanktionsavgift till Finansinspektionen, samt avsättningar gällande en »potentiell uppgörelse med Office of Foreign Assets Control (OFAC)«.

Bankens kreditförluster ökade till 777 miljoner kronor jämfört med 158 miljoner kronor i fjol.

»Vår kreditkvalitet är god och de individuella avsättningarna för kreditförluster var nära noll. Sammantaget ökade dock kreditförlusterna till följd av försämrade makroutsikter samt en ökning av reserveringarna på cirka 200 mkr mer än vad modellerna ger«, fortsätter Jens Henriksson.

Även för Nordea ökade resultatet före skatt kraftigt. Rörelseresultatet landade på 1 480 miljoner euro, i kronor runt 16,8 miljarder. I fjol låg rörelseresultatet på 1 103 miljoner euro. Analytikernas prognos för kvartalet låg på 1 290 miljoner euro.

»Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett starkt resultat för första kvartalet, trots det försämrade konjunkturläget. Vi fortsatte att generera stabila affärsresultat vilket understöddes av vår finansiella styrka. Rörelseresultatet ökade med 34 procent jämfört med föregående år och avkastningen på eget kapital förbättrades till 17,1 procent, från 12,6 procent«, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen i en kommentar.

Räntenettot ökade kraftigt till 1 765 miljoner euro från 1 308 miljoner euro samma kvartal i fjol, medan provisionsnettot minskade något till 765 från 829 miljoner euro.

Bankens kostnader ökade till 1 422 miljoner euro från 1 370 miljoner euro. Kreditförlusterna landade på 19 miljoner euro, klart lägre än väntade 103 miljoner euro.