Gå direkt till textinnehållet
Foto: Janerik Henriksson/TT

Handelsbanken och SEB slog förväntningarna

Handelsbankens och SEB:s rörelseresultat ökade 29 respektive 48 procent i första kvartalet, vilket är bättre än vad analytikerna räknat med. Starka räntenetton ligger bakom utvecklingen.

Under onsdagsmorgonen presenterade storbankerna Handelsbanken och SEB sina rapporter för första kvartalet.

Handelsbankens rörelseresultat landade i första kvartalet på 8 516 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 29 procent jämfört med samma kvartal i fjol och är även 12 procent bättre än analytikernas prognos, enligt en sammanställning från Infront. Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med hela 57 procent i kvartalet.

»Trots ytterligare ett på många sätt omvälvande kvartal i omvärlden nådde resultatet för det första kvartalet en ny högstanivå«, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström i en kommentar.

Det viktiga räntenettot ökade med 43 procent, till 11 486 miljoner kronor från 8 014 miljoner kronor mätt i årstakt. Justerat för jämförelsestörande poster ökade räntenettot med 45 procent.

Bankens provisionsnetto minskade något i kvartalet, till 2 766 från 2 877 miljoner kronor.

Bankens kostnader ökade med 12 procent till 5 776 miljoner kronor, att jämföra med 5 147 miljoner kronor samma kvartal i fjol. Kreditförlustnivån landade på 0,09 procent, vilket motsvarar en förlust på 30 miljoner kronor.

För SEB ökade rörelseresultatet med 48 procent, till 11 620 miljoner kronor från 7 828 miljoner kronor samma kvartal förra året. Förväntat var 9 489 miljoner kronor.

Den underliggande utvecklingen i banken påverkades i första kvartalet till stor del av externa faktorer såsom högre räntor och den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna, enligt rapporten.

»Våra storföretagskunder var fortsatt försiktiga, vilket återspeglades i stabil utlåning och ökade inlåningsvolymer samtidigt som efterfrågan på tjänster kopplat till riskhantering förblev hög. Finansiella institutioner var fortsatt fokuserade på riskhantering och förblev aktiva i den nya räntemiljön. Våra privatkunder var fortsatt försiktiga med att ta mer lån, och vi kan nu också i vår inlåning se ett allt snabbare skifte till sparkonton med högre räntor«, skriver vd Johan Torgeby i en kommentar.

Räntenettot uppgick till 11 297 miljoner kronor, en ökning med hela 60 procent från fjolårets 9 715 miljoner kronor. Bankens provisionsnetto minskade något, från 5 381 till 5 170 miljoner kronor.

»Vi tror att en del av de positiva effekter vi sett på räntenettot från de högre räntorna är övergående. Detta då både företags- och privatkunder fortsätter att anpassa sig till den nya räntemiljön«, fortsätter Johan Torgeby.