Gå direkt till textinnehållet
SEB:s vd Johan Torgeby. Foto: Jonas Eng

Starkt räntenetto för SEB

SEB redovisar ett räntenetto på 8,9 miljarder kronor, en ökning med 35 procent mot förra året. Samtidigt varnar vd Johan Torgeby för ökade kostnader nästa år.

Vinsten före skatt steg med 14 procent jämfört med tredje kvartalet 2021, till 9,1 miljarder. Det var 21 procent högre än analytikerna räknat med, enligt Infront. Omsättningen ökade med 18 procent till 16,5 miljarder, även det bättre än väntat.

Men det är räntenettot som stigit mest under kvartalet, med hela 35 procent jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen beror på högre inlåningsmarginaler till följd av att centralbankerna i Sverige och Baltikum höjt sina styrräntor, men också på att SEB ökat sin in- och utlåning. Det är främst utlåningen till företag som ökat, medan SEB i stället tappat lite av sin marknadsandel gällande bolån.

Kostnaderna steg med 11 procent mot förra året till 6,9 miljarder kronor. Personalkostnaderna steg med 4 procent. Antalet tjänster ökade något mot förra kvartalet till totalt 16 491.

Kreditförlusterna steg till 567 miljoner kronor, en ökning både mot förra kvartalet och förra året. Ökningen beror på sämre makroekonomiska förutsättningar, och kreditförlusterna var i ändå linje med analytikernas förväntningar.

Men SEB:s vd Johan Torgeby flaggar för högre kostnader nästa år.

»Även om vi har ökat takten i våra effektiviseringar kommer våra planerade investeringar, i kombination med inflationens effekter på löner, hyror, energi och it-kostnader, sannolikt leda till en högre kostnadsökning under 2023 än under tidigare år, allt annat lika«, skriver Johan Torgeby i rapporten.

Eventuella justeringar av affärsplanen och kostnadsmålen för 2023 kommer att meddelas i nästa kvartalsrapport.