Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Starkt sista kvartal från SEB

SEB:s rörelseresultat ökade kraftigt i fjärde kvartalet. Ett starkt räntenetto ligger bakom utvecklingen. Samtidigt är stängningen av bankens verksamhet i Ryssland ännu inte i hamn.

Under morgonen presenterade SEB rapporten för fjärde kvartalet och bokslutet för 2022. Under det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet till 9590 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 5 procent från kvartalet innan och hela 28 procent i årstakt.

»Under fjärde kvartalet fortsatte den unika makroekonomiska omgivningen att påverka kundernas sentiment, aktivitetsnivå och våra resultat. Våra storföretagskunder var fortsatt försiktiga men också aktiva, vilket syntes i ökad efterfrågan på nya likviditetslinor samt tjänster kopplade till riskhantering«, skriver SEB:s vd Johan Torgeby i bokslutet.

Intäkterna ökade med 14 procent i kvartalet och drevs av högre räntor och tradingaktivitet. Det viktiga räntenettot ökade med 44 procent i årstakt och landade på 9715 miljoner kronor, medan provisionsnettot backade något. Räntenettot var något bättre än väntade 9698 miljoner kronor som analytikerna räknade med, enligt Infront. Bankens kostnader ökade 7 procent, delvis på grund av inflation och ökade egna investeringar.

På helåret ökade rörelseresultatet med 10 procent till 33 850 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 16 procent, samtidigt som kostnaderna steg med 8 procent.

Avkastningen på eget kapital landade på året på 13,8 procent, strax under siffran för 2021 och något lägre än bankens långsiktiga mål på 15 procent.

Under året ökade samtidigt bankens avsättningar för förväntade kreditförluster till 2007 miljoner kronor, från 510 miljoner kronor 2021. Utmaningarna inom fastighetssektorn är en del av förklaringen, under fjärde kvartalet tog banken en reservering på 300 miljoner kronor i fastighetsportföljen, enligt rapporten.

Det framgår även att SEB kommer att öka investeringarna i den egna verksamheten under 2023. Bankens kostnadsmål ligger på 26,5–27 miljarder kronor, vilket kan jämföras med kostnaderna för 2022 som låg runt 25 miljarder kronor.

Som Finansliv tidigare skrivit om är SEB på väg att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Beskedet kommunicerades i mars förra året och stängningen är ännu inte klar.

»Vi håller på att skala ned denna. Eftersom Ryska federationen har begränsat transaktioner mellan dotterbolag i Ryssland och moderbolag i så kallade fientliga stater har SEB gjort en nedskrivning om 1,4 miljarder kronor avseende koncernens tillgångar i Ryssland«, fortsätter Johan Torgeby.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord