Gå direkt till textinnehållet

Swedbank: Riksbanken sänker räntan i maj

Swedbank tror att inflationen ska fortsätta falla och nå Riksbankens mål på 2 procent redan i juni. "Finns goda skäl för en sänkning av styrräntan", säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.

Andreas Wallström

Siffror från SCB visar att inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,5 procent i februari, en minskning från 3,3 procent i januari. KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken.

– Inflationen låg nära vår prognos och de flesta analytikers förväntningar. Vi hade en prognos på 2,6 procent för februari och inflationen blev en tiondel lägre, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström till Finansliv.

Han betonar att det finns en osäkerhet med månadssiffrorna eftersom inflationen varit så hög de senaste åren, men Swedbank räknar med minskad inflationstakt.

– Vår prognos är att inflationen ska fortsätta falla och kommer nå under Riksbankens mål på 2 procent redan i juni.

Swedbank tror på en fortsatt nedgång av inflationen och den viktigaste förklaringen är att det globala inflationstrycket har minskat, inte minst eftersom energipriserna har fallit. Andreas Wallström tror att Riksbankens höjning av räntan också bidragit till att inflationen kommit ner lite och nu finns det goda skäl för en sänkning av styrräntan framåt.

– Vår prognos är att Riksbanken kommer sänka i maj och det skulle innebära att man går före både ECB och Fed. Inflationen har kommit ner och dessutom har svensk ekonomi påverkats mer negativt än andra länder. I svensk ekonomi har vi en inbromsning i konjunkturen med stigande arbetslöshet, hushållskonsumtionen minskar och bostadsinvesteringarna faller snabbt. Det märks tydligt att räntehöjningarna har fått stora effekter.

Swedbank tror att Riksbanken sänker styrräntan maj och gradvis fortsätter att sänka i år och nästa år, för att i slutet av 2025 nå 2 procent.

– Det är en rejäl nedgång från 4 procent idag. Men skulle vi få en ny energiprischock, vilket förvisso inget talar för i dagsläget, finns det endast liten tolerans mot att inflationen skulle vända upp igen och då blir det färre eller inga räntesänkningar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord