Gå direkt till textinnehållet
Henrik Cronier, Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

Swedsec ska fokusera på allvarliga ärenden

Under 2022 har 25 anställda i finansbranschen varnats av Swedsecs disciplinnämnd. Åtta har fått sina licenser återkallade och 13 har fått en erinran. Men i år ändras regel­verket och erinran kommer bli betydligt mer ovanligt.

Totalt meddelade Swedsec 48 beslut under förra året, vilket är lika många som 2021. Åtta anställda har fått sina licenser återkallade, vilket är två fler än 2021. 25 anställda har fått en varning, 13 har fått den mildare påföljden erinran
och två ärenden har lagts ned utan påföljd.

Majoriteten av fallen handlar om brister i dokumentation, kundkännedom eller kreditprövningar. Totalt faller 21 av regelöverträdelserna inom någon av dessa tre kategorier.

»Det handlar ofta om slarv, men det finns en koppling mellan bristande dokumentation och stor arbetsbörda.«

Samtidigt har regelbördan i finansbranschen ökat kraftigt de senaste åren. 60 procent av de anställda upplevde redan 2019 att de hade en för stressig arbetsmiljö, visar Finansförbundets arbetsmiljörapport. Sedan dess har regelbördan ökat ytterligare.

– Det handlar ofta om slarv, men det finns en koppling mellan bristande ­dokumentation och stor arbetsbörda. Man känner att man har för mycket ärenden att hantera och då tar man genvägar, säger Finansförbundets jurist Henrik Cronier, som har företrätt medlemmar i tio Swedsec-­ärenden under förra året.

Anställda som gjort otillåtna slagningar i företagens interna system är också vanligt bland Swedsec-besluten, totalt 16 av fallen förra året gäller sådana slagningar. 14 av besluten gäller intressekonflikter. Det handlar bland annat om aktieköp som inte meddelats arbetsgivaren eller kontakter som den anställde haft i olika företag som denna handlat aktier i.

Finansliv har tidigare skrivit om att antalet ärenden och beslut i Swedsecs disciplinnämnd har ökat kraftigt de senaste åren. För tio år sedan, 2012, meddelade nämnden endast 14 beslut under hela året. Men de senaste fem åren har besluten legat på runt 50 per år, med undantag för en topp på 71 år 2020.

Den vanligaste påföljden är varningar följt av återkallade licenser. Endast 11 ärenden har lämnats utan påföljd sedan starten 2001.

Av de tio ärenden som Finansförbundet drev förra året blev tre av de anställda varnade, en fick indragen licens, tre fick en erinran och tre ärenden avskrevs utan påföljd.

Men erinran kommer att bli mer ovanligt som påföljd framöver. Swedsec har nämligen ändrat sitt regelverk i år.

När en licenshavare anmäls till Swedsec utreds ärendet först av disciplinutskottet. Om utskottet anser att ett regelbrott har skett förs ärendet vidare till disciplinnämnden. Därefter fattar nämnden beslut om eventuell påföljd. Men från och med i år ska utskottet inte driva vidare ärenden som bara anses kunna ge en erinran, utan i stället avskriva dem. Endast ärenden som utskottet anser bör leda till varning eller indragen licens ska alltså föras vidare till disciplinnämnden. Nämnden kan dock fortfarande fatta beslut om erinran om man till exempel anser att en varning är för hårt.

Henrik Cronier är positiv till regeländringen.

Beslut Swedsecs disciplinnämnd 2022

Återkallelse: 8.
Varning: 25.
Erinran: 13.
Ingen påföljd: 2.

Kategorier av regelöverträdelser
Olovliga slagningar: 16.
Intressekonflikter: 14.
Brister i kreditgivning/kreditprövning: 8.
Bristande dokumentation: 7.
Brister i kundkänne­dom/Id-kontroll: 6.
Bisyssla: 5.
Sekretess: 5.
Brott utanför tjänsten: 3.
Anställdas egna affärer: 2.
Bristande information: 2.
Inte kontrollerat behörighet: 2.
Inte utfört uppdrag: 1.

 

– Det är bra att man koncentrerar sig på de fall som är allvarliga, där man verkligen har brustit i regelverket. Vi har sett många småsaker som dragits vidare till disciplinnämnden, säger han.

Om nämnden ändå ger en erinran kommer denna inte synas i Swedsecs registerutdrag, till skillnad från varningar och indragna licenser. Även det är positivt, anser Henrik Cronier, som länge varit kritisk till att Swedsecs beslut är synliga inte bara för den anställda utan för alla arbetsgivare som begär registerutdrag.

– Självklart ska det synas om du fått indragen licens, då är du olämplig att arbeta med de arbetsuppgifterna. Men om du har ett pågående ärende eller varning eller erinran, då tycker jag inte det borde synas. En erinran har tidigare funnits synligt i systemet i ett år, det är lång tid, säger Henrik Cronier.

Branschorganisationen Swedsec

Swedsec startades 2001, och ger ut licenser i kategorierna bolån, rådgivare, informations­givare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner.

Swedsec ägs av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, som tidigare hette Svensk Fondhandlarförening. Det är en branschorganisation för företag på värdepappersmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Enligt Swedsecs regelverk ska anställda som får en varning eller erinran kunna jobba vidare på samma tjänst. Men som Finansliv tidigare skrivit har Swedsecs varningar i flera fall lett till att anställda förlorat sina jobb, eller inte kunnat få nya tjänster.

– Jag har ett ärende nu, där en medlem är under utredning. Hen vågar inte söka nytt jobb eftersom hen vet att arbetsgivarna begär registerutdrag hos Swedsec vid rekryteringar, säger Henrik Cronier.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord