Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Ta steget mot ny kompetens

Finansbranschen förändras snabbt. Nya kompetenser efterfrågas – men inte nödvändigtvis ny personal. Finansliv reder ut din rätt till kompetensutveckling.

Finansbranschen blir allt mer digitaliserad och många anställda oroar sig över om deras kompetens kommer att räcka till i framtiden. Omkring 2 000 bankkontor har försvunnit de senaste tio åren, samtidigt som efterfrågan på IT-kompetens har ökat.

Men det behöver inte innebära att personalen byts ut. Enligt kollektivavtal har du som anställd rätt till kompetensutveckling, både om du är medlem i Finansförbundet och i FTF.

Enligt kollektivavtal har du som anställd rätt till kompetensutveckling.

För medlemmar i Finansförbundet gäller att kompetensutvecklingen ska ske på ordinarie arbetstid. Om man kommer överens om kompetensutveckling utanför ordinarie arbetstid har den anställda rätt till övertids- och mertidsersättning.

I avtalet mellan BAO och Finansförbundet finns ett särskilt avtal om kompetensutveckling. Där står det att arbetsgivarna är skyldiga att se till att tid och pengar avsätts till vidareutbildning, samt att varje företag ska ha ett lokalt avtal om kompetensutveckling som utgår från lokala behov och perspektiv. På så sätt ska medarbetare kunna behålla sitt jobb om nya arbetsmetoder eller ny teknik införs.

Planerad utveckling ställs in

•Nästan 40 procent av all planerad kompetensutveckling ställs in, oftast på grund av hög arbetsbelastning.

• Kvinnor får färre utvecklingstimmar än män. 34 procent av männen respektive 23 procent av kvinnorna uppger att de får en timme eller mer i månaden.

Källa: Finansförbundets rapport om kompetensutveckling 2016

Men avtalet säger också att de anställda har lika stort ansvar för kompetensutveckling som arbetsgivarna. Det är arbetsgivarens ansvar att ge förutsättningar och incitament, medan arbetstagaren har ansvar för själva utvecklingen.

För de medlemmar i Finansförbundet som går på Svensk Handels avtal finns en liknande formulering. Där står det att den anställde både har rätt till och ansvar för att utvecklas i arbetet.

Arbetsgivarna ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling, utifrån en långsiktig analys av företagets verksamhet. Analysen ska göras i samråd med lokala fackliga representanter. Om du blir beordrad till kompetensutveckling av din arbetsgivare ska det betraktas som arbete och du ska få motsvarande ersättning.

För dig som är medlem i FTF ligger ansvaret för din kompetensutveckling på dig som anställd. Du ska ta initiativ till kompetensutvecklingen, men arbetsgivaren måste ge dig förutsättningar att kunna genomföra den.

Till exempel har du rätt att få tjänstledigt vid studier, och om du får nya arbetsuppgifter ska arbetsgivaren se till att du får den utbildning du behöver för att kunna göra jobbet.

Rätten till kompetensutveckling gäller oavsett hur gammal du är eller hur lång tid du har varit anställd.

Rätten till kompetensutveckling gäller oavsett hur gammal du är eller hur lång tid du har varit anställd.

Både FTF och Finansförbundet anser att kompetensutveckling är viktigt för att anställda ska kunna hålla sig uppdaterade och attraktiva på arbetsmarknaden i den snabba utveckling som nu sker i finans- och försäkringsbranschen.

Samtidigt visar en undersökning som Finansförbundet gjorde 2016 att bara var fjärde medlem anser att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker till. Kvinnor får i snitt färre timmar kompetensutveckling än män. Undersökningen visar också att 40 procent av den planerade kompetensutvecklingen ställs in, oftast på grund av för hög arbetsbelastning.

Finansförbundet och FTF anser båda att mer tid och resurser bör läggas på kompetensutveckling framöver.

Som anställd är det viktigt att du försöker prioritera din egen utveckling även om arbetsgivaren inte gör det, så att korta dead­lines på jobbet inte alltid går först. Annars finns risken att din lojalitet mot arbetsgivaren slår tillbaka på dig själv, genom att du inte längre har kompetens för jobbet.

Ta initiativ själv och föreslå utbildningar du vill gå – det tjänar både du och arbetsgivaren på.