»Tre stora drivkrafter driver utvecklingen i bankbranschen«

»Tre stora drivkrafter driver utvecklingen i bankbranschen«

2020-talet Per Långsved, Sverigechef på Nordea, om hur finansbranschen kommer utvecklas under 2020-talet:

– På Nordea har vi under en tid pratat om två stora drivkrafter som driver utvecklingen, nu skulle jag vilja säga att det finns tre. Den första är den digitala revolutionen och teknikutvecklingen, som innebär förändrade möjligheter och beteenden. Teknik som mobilt bank-ID och Swish har förändrat vår vardag helt, inte bara våra bankärenden. Den typen av infrastruktur som kopplar samman olika delar av samhället kommer vi få se mer av.

– Ovanpå det har vi nya aktörer som kommit in i finansbranschen. I början sa fintechbolagen att de skulle ta över, och konkurrera ut bankerna. Men det materialiserades inte riktigt på det sätt de trodde, istället insåg fintechbolagen att de behöver bankerna. Nu är fintechbolagen både partners, kunder, leverantörer och konkurrenter. Gränserna mellan aktörerna i finansbranschen suddas ut allt mer. Så kommer det fortsätta.

– Vi måste hela tiden anpassa oss efter kundernas förändrade beteende. Förut kunde man ha ett erbjudande digitalt och ett annat fysiskt. Detta kommer byggas ihop till en enda frirörlig kundresa. Även på företagsmarknaden ändras kundernas behov mycket. Det finns en enorm entreprenöriell kraft i Sverige, och det är viktigt för bankerna att hänga med i den utvecklingen. Allt som kan automatiseras kommer att automatiseras, och vi kommer få se mer investeringar i IT och AI. Men jag tror att det personliga mötet alltid kommer vara viktigt, även om det inte behöver ske på ett bankkontor. Så länge allt är frid och fröjd fungerar det digitala bra, men när det uppstår ett frågetecken vill du kunna prata med någon. Nya vägar att kontakta oss utvecklas hela tiden och så kommer det fortsätta.

– Andelen anställda inom IT har ökat jämfört med andelen rådgivare de senaste åren, och den utvecklingen kommer fortsätta. Bankkontoren kommer att finnas kvar, åtminstone på kort sikt. Behovet av rådgivning och lokal närvaro kommer att kvarstå under överskådlig framtid. Men på lång sikt får vi följa kundbeteendet och se hur det utvecklas. Om man tittar tio år framåt så tror jag att det överlag kommer bli färre jobb i finansbranschen.

– Den andra drivkraften är regelverken. Det har ökat kraven på framför allt de större aktörerna. Nordea har 1500 anställda som arbetar heltid med regelefterlevnad, och det kommer fortsätta. Utvecklingen kommer att gå mer och mer mot avancerad teknik.

– Den tredje drivkraften är hållbarhet. Finansbranschen kan verkligen påverka genom ansvarsfulla investeringar, hållbart sparande och hållbara produkter. Nordea har i år lanserat åtta nya hållbara fonder, vi har gröna bolån, grön leasing, och så vidare. Den hållbara utvecklingen tror jag att vi kommer få se allt mer av.

publicerad
8 januari 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram