Gå direkt till textinnehållet

»Det fysiska kundmötet kommer få en renässans«

2020-talet Vad händer i branschen de kommande 10 åren? Lotta Lovén, chef digital banking Swedbank, om storbankerna 2.0:

– Förändringstakten bland storbankerna kommer vara extrem och vi kommer se en spridning där banker väljer lite olika vägar. Vissa banker kommer satsa på att vara en renodlad infrastrukturleverantör och tillhandahålla en bas av produkter och tjänster och låta andra hålla i kundrelation och försäljning. Vi kommer inte gå den vägen, utan kommer fortsätta att prioritera att utveckla bankens plattformar och att växa via samarbeten. Banker och fintech är exempelvis en väldigt bra match.

Om bankmötet och bankkontoret:

– Det fysiska kundmötet kommer få en renässans, inte i mängd men i värde. Den absoluta merparten av kundmötena sker i dag digitalt och kommer bara att fortsätta öka, men med hjälp av modern teknik tror jag dock att det framtida fysiska kundmötet kommer att kännas lyxigare än nu. Det kommer vara värdeskapande att få träffa en person som hjälper till i en komplex fråga som exempelvis rör ens privatekonomi eller att starta eller att avveckla ett företag. Begreppet vad det betyder att vara digital kommer ha en helt annan innebörd i framtiden än i dag.

Läs också

»Tre stora drivkrafter driver utvecklingen i bankbranschen«

– Swedbank kommer fortsätta att finnas lokalt, men kunderna kommer att träffa oss på nya sätt där flexibilitet och digitala verktyg kommer vara centralt, vilket kommer leda till att vi syns i nya kanaler och börjar samarbeta mer med tredje part. Banken ska kunna hjälpa en kund var som helst oavsett om det är hemma hos kunden, i ett köpcentrum, på en avskild plats eller som en service på den lokala försäkringskassan. Med det förändras också den traditionella kontorsmiljön. Vi har testat ett koncept i Umeå där vi på ett av våra kontor i ett köpcentrum använder bara digitala tjänster som är fullt automatiserade. Vi har även testat ett pop up-kontor i Mall of Scandinavia i Stockholm och att finnas tillgängliga på Fastighetbyråns kontor. Den typen av koncept tror jag att vi kommer att se mer av.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord