Gå direkt till textinnehållet
Success business in new year - Business Man touch 2016 growth up graph icon

Två av tre banker satsar mer på betalningsteknologi under 2016

Nästan två av tre av världens banker kommer öka sina investeringar i betalningsteknologi under 2016. Det visar en ny rapport från teknologiföretaget Ovum.

Ökningen jämfört med 2015 är tydlig – i år ökade 52 procent av företagen sina utgifter för investeringar i betalningsteknologi, medan siffran väntas vara 61 procent nästa år.

Allra tydligast blir det ökade intresset för IT-investeringar inom betalning om man tittar på hur många banker som säger att de ska öka investeringarna betydligt, det vill säga över 6 procent. I år var det 10 procent av bankerna som investerade så mycket – nästa år uppger 30 procent att de har sådana planer.

Bakom investeringsbesluten ligger ett ökat fokus på säkerhet, ändrade konsumentbeteenden och ny teknik, som Blockchain, mobilbetalningar och betalningstransaktioner i realtid.
– Investeringsnivåerna inom betalningar har varit höga de senaste åren, på grund av behovet av att sprida nya betalningstjänster, att klara av de ökande volymerna av elektroniska transaktioner, och att ersätta gammal infrastruktur. Under 2016 kommer denna trend vara ännu större, säger Gilles Ubaghs, senior analytiker i Ovums team för finansiella tjänster-teknik.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto