Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istockphoto

Unga har svårt att förstå pensionsinformation

Gymnasie- och universitetsungdomar har svårt att förstå informationen som de får om sin pension. 47 procent har mycket eller ganska svårt att förstå informationen.

Och en hög andel – 45 procent av gymnasieeleverna och 15 procent av de universitetsstuderande har inte alls tänkt på sin pension det senaste året. Allt enligt en undersökning som Tieto beställt bland 1077 unga.

Som förklaring till det låga intresset anger de svarande att pensionen ligger långt fram, att det är tråkigt eller att det är svårt eller krångligt att ta del av informationen.

Informationen skulle de unga helst vilja ha i sin internetbank eller i andra hand i en app i sin smartphone. Här verkar Min Pension hamna rätt som just använder en app för att sprida information om pension.

– Det handlar inte bara om att man ska ha en app utan också finnas tillgänglig när man vill ha och är mottaglig för informationen, säger Anders Lundström, vd på Min Pension.

Han berättar att Min Pension under året arbetar hårt med att nå ut med informationen på ett lättillgängligt sätt – där allmänheten vill ha den. Till exempel i internetbanken, som de unga efterfrågar.

– På drygt tio banker och pensionsbolag kan man klicka till en länk där man skickas vidare till Min Pension med inloggning och allt. Det fungerar bra men kan göras snyggare tekniskt. Jag skulle gärna se att man kunde koppla ihop vår app med fler banker och försäkringsbolag.

– Dessutom har vi ett pilotprojekt med SPV som har integrerat Min Pension i intranätet så att de anställda lätt kommer åt informationen.

Det är inte bara var informationen finns som är viktig utan också vad informationen består i. Unga människor kanske inte i första hand söker en prognos för sin framtida pension utan kanske vill kolla av om man har tjänstepension eller få hjälp med placeringar, enligt Anders Lundström.

– Vi måste ifrån att vi försöker utbilda alla till pensionsspecialister och bli bättre på att anpassa informationen.

– Vi har anlitat psykologer som gjort olika studier  och kommit fram till att man måste ha närliggande mål som gör att man känner sig duktig när man tar tag i pensionen, en checklista med saker man kan göra nu som man kan bocka av.

Han berättar också att Min Pension får bättre betyg på sin app jämfört med webbplatsen, detta tack vare enkelheten. Nu vidtar ett arbete med att förenkla även webben.

– Sedan är frågan hur mycket kan man förenkla. Det kommer att bli en en kulturresa för oss och pensionsbolagen.

Unn Edberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord