Gå direkt till textinnehållet
Ungpanelen på FTF:s kongress bestod av Viktor Holmström, 26, Afa försäkring, Michaela Andersson, 24, Folksam, Caroline Söderblom Gräns, 23, Alecta och Simon Sani, 25, Skandiabanken.
Ungpanelen på FTF:s kongress bestod av Viktor Holmström, 26, Afa försäkring, Michaela Andersson, 24, Folksam, Caroline Söderblom Gräns, 23, Alecta och Simon Sani, 25, Skandiabanken.

Unga på FTF:s kongress: »Omvandla gnället till konstruktiva förslag«

År 2020 ska FTF ha 16 000 medlemmar. Det målet enades förbundets kongress om tidigare i veckan. Hur FTF ska locka medlemmar bland den nya generationen på arbetsmarknaden var en stor diskussion på kongressen.

Nya FTF-styrelsen

Anders Johansson, Folksam (ordförande)

Carola Ahlberg, Hannover Re

Niclas Berthilsson, Alecta

Annika Bowallius, Skandia

Pablo Canales, ERV

Marianne Cederquist, AFA Försäkring

Anneli Ersson, Folksam

Maria Flodqvist, If

Susanne Lindberg, LF

Jane Olofsson, Skandia

Linda Pettersson, LF

Elisabeth Sandblom, Trygg-Hansa

Johan Sjöstedt, If

För att få in ungas perspektiv på facket, och för att ”ge kongressen en spark i baken”, hade FTF:s ordförande Anders Johansson bjudit in en panel med fyra unga FTF-medlemmar.
Ungpanelen bestod av Viktor Holmström, 26, Afa försäkring, Michaela Andersson, 24, Folksam, Caroline Söderblom Gräns, 23, Alecta och Simon Sani, 25, Skandiabanken.

Deras budskap var att ”omvandla gnället till konstruktiva förslag”. De efterlyste mer samarbete med arbetsgivaren istället för konflikt.
Michaela Andersson vill att förbundet jobbar mer med nätverkande, utbildningar och personlig utveckling för sina medlemmar.
– Jag skulle vilja att facket erbjöd mer saker, även då man inte är på väg att få sparken, sa hon.
Simon Sani vill att FTF ska fokusera mer på de deltidsanställda.
– Tappar man dem, så tappar man en stor del av de nya potentiella medlemmarna, sa han.

De var alla överens om att förbundet måste bli bättre på att kommunicera vad de gör till medlemmarna. Särskilt tycker de att den digitala närvaron behöver skärpas och synligheten på sociala medier bli bättre.
– Förtroendevalda behöver bli bättre på att interagera på sociala medier – in och gilla och sprid informationen till en större massa, uppmanade Simon Sani.

För att locka fler unga att ta på sig fackliga uppdrag, måste FTF göra det mer attraktivt att vara förtroendevald, var ett annat medskick från ungpanelen.
– Kan jag skriva det på cv:t? Ger det mig något när jag vill söka mig vidare? Man vill inte lägga ner tid på något som man inte får något ut av, sa Caroline Söderblom Gräns.

En annan fråga som diskuterades livligt under kongressen var nomineringstid för ledamöter till förbundsstyrelsen. Där gick kongressen efter debatt till slut på förbundsstyrelsens förslag, att sedan nomineringstiden gått ut kan bara valberedningen lägga nya namnförslag.
En annan stadgeändring som beslöts var att ändra kongressperioden till fyra år, vilket betyder att FTF:s nästa kongress hålls 2020.

Kongressen beslöt också att förbundet ska jobba för en förändring av semestertidens förläggning, så att den blir densamma som i semesterlagen. I dag kan semestern förläggas under perioden 15 maj till 15 september, medan perioden i semesterlagen är 1 juni till 31 augusti.
Däremot röstades en annan motion ner, om att växla semestertillägget mot fler semesterdagar. Argument emot som lyftes fram är bland annat att en sådan växling skulle innebära en sänkning av månadslönen med omkring tre procent.

Anders Johansson omvaldes till ordförande på ytterligare fyra år. Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen – Niclas Berthilsson, Alecta, Pablo Canales, ERV, Anneli Ersson, Folksam och Maria Flodqvist, If.

Text: Åsa Berner
Foto: Sara Moritz

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord