Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Unik KO-anmälan kan ge ny praxis kring bedrägerier

En kund i Nordea lurades att swisha 100 000 kronor till en bedragare, och nekades sedan ersättning av banken. Konsumentombudsmannen vill nu pröva frågan i domstol för att få mer praxis i ärenden kopplade till bedrägerier.

Under torsdagen lämnade KO, Konsumentombudsmannen, in en stämningsansökan mot Nordea. KO företräder en kund i banken som i januari lurats att swisha 100 000 kronor till en bedragare, men som därefter nekats att få pengarna tillbaka.

Sommaren 2022 kom en dom från Högsta domstolen som ökar möjligheterna att få pengarna tillbaka för de som har blivit utsatta för bedrägerier. Domen gäller dock bara så kallade obehöriga transaktioner, det vill säga där bedragare lurar offret att lämna ut sina bankuppgifter, och inte fall där kunden själv har genomfört transaktionen.

Syftet med anmälan är alltså att få ytterligare praxis på området än den som redan finns, enligt KO.

»Med nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden får konsumenten i dessa fall svara för hela förlusten själv. För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt«, skriver KO i anmälan.

Läs också

Nordea överlägset mest anmälda banken till ARN

I fjol ökade antalet bedrägeriärenden till ARN kraftigt, vilket Finansliv tidigare skrivit om. Totalt anmäldes 1721 bankärenden, mot 855 året innan. Ärendena handlar nästan uteslutande om bedrägerier.

Under första halvåret 2023 hade 561 bankärenden anmälts till ARN, vilket är runt 6 procent fler mot samma period 2022.

Utvecklingen beror i första hand på den vägledande HD-domen från 2022 och som skärper bankernas ansvar vid obehöriga transaktioner, enligt ARN.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord