Uppstickare nummer två: F&A Forecasting

Uppstickare nummer två: F&A Forecasting

Tre uppstickare i branschen kommer på Finanslivs och Cordials event Business Model Finance 17 mars  få chansen att under 7 minuter pitcha sin affärsidé från scenen – och bli bedömda av publiken. Här presenterar vi det andra företaget - F&A Forecasting.

F&A Forecasting

Startår: 2013

Grundare: David Fagersand, affärsutvecklare och Frans Andersen, teknisk koordinator

Antal anställda: 2 (plus 10 personer som arbetar i varierande omfattning på konsultbasis)

Omsättning:

Hallå där!

David Fagersand, affärsutvecklare på F&A Forecasting

Vad gör F&A Forecasting?

– F&A Forecasting tillhandahåller en plattform för prognostisering av ekonomiska variabler, såsom råvaror, försäljning och logistik. Med hjälp av plattformen kan svenska företag skapa betydligt mer träffsäkra prognoser, vilket i förlängningen leder till stora förbättringar inom inköp, riskhantering och budgetering. Det här ger i sin tur såklart genomslag på hela organisationens lönsamhet. Hur många gånger har man inte sett en vd för ett stort svenskt företag stå och förklara att resultatet åts upp på grund av svängningar i råvarupriserna?

Hur går det för er?

– Det går bra. Nu arbetar vi tillsammans med ett antal industriföretag för att undersöka hur vi skall implementera verktyget på plats. Vi har precis blivit klara med en Beta-version av plattformen, så vi har fortfarande över ett år kvar innan vi kan uppnå en fullskalig försäljning av den färdiga produkten.

Vilka ser ni som era framtida kunder?

– Våra framtida kunder är primärt svenska och internationella industriföretag. Vi kommer sannolikt på längre sikt att bredda produkten till många olika kundsegment, men i starten kommer fokus att ligga på råvaruprognoser för industriföretag. Det är viktigt att inte bli för spretig i början eftersom vi i dagsläget inte har resurser att driva utvecklingsarbete inom flera prognosområden samtidigt.

Var är ni om fem år?

– Jag tror att vi kommer att arbeta tillsammans med de flesta svenska storföretag som har behov av råvaruprognoser. Sedan har vi nog påbörjat någon form av internationell expansion. Vi kommer sannolikt även ha börjat titta på nya prognosområden, där vi kan integrera systemet för att på lång sikt samla alla typer av prognoser hos befintliga kunder inom en plattform.

Text: Åsa Berner

publicerad
4 mars 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram