Gå direkt till textinnehållet

Uppstickare nummer två: F&A Forecasting

Tre uppstickare i branschen kommer på Finanslivs och Cordials event Business Model Finance 17 mars  få chansen att under 7 minuter pitcha sin affärsidé från scenen – och bli bedömda av publiken. Här presenterar vi det andra företaget - F&A Forecasting.

F&A Forecasting

Startår: 2013

Grundare: David Fagersand, affärsutvecklare och Frans Andersen, teknisk koordinator

Antal anställda: 2 (plus 10 personer som arbetar i varierande omfattning på konsultbasis)

Omsättning:

Hallå där!

David Fagersand, affärsutvecklare på F&A Forecasting

Vad gör F&A Forecasting?

– F&A Forecasting tillhandahåller en plattform för prognostisering av ekonomiska variabler, såsom råvaror, försäljning och logistik. Med hjälp av plattformen kan svenska företag skapa betydligt mer träffsäkra prognoser, vilket i förlängningen leder till stora förbättringar inom inköp, riskhantering och budgetering. Det här ger i sin tur såklart genomslag på hela organisationens lönsamhet. Hur många gånger har man inte sett en vd för ett stort svenskt företag stå och förklara att resultatet åts upp på grund av svängningar i råvarupriserna?

Hur går det för er?

– Det går bra. Nu arbetar vi tillsammans med ett antal industriföretag för att undersöka hur vi skall implementera verktyget på plats. Vi har precis blivit klara med en Beta-version av plattformen, så vi har fortfarande över ett år kvar innan vi kan uppnå en fullskalig försäljning av den färdiga produkten.

Vilka ser ni som era framtida kunder?

– Våra framtida kunder är primärt svenska och internationella industriföretag. Vi kommer sannolikt på längre sikt att bredda produkten till många olika kundsegment, men i starten kommer fokus att ligga på råvaruprognoser för industriföretag. Det är viktigt att inte bli för spretig i början eftersom vi i dagsläget inte har resurser att driva utvecklingsarbete inom flera prognosområden samtidigt.

Var är ni om fem år?

– Jag tror att vi kommer att arbeta tillsammans med de flesta svenska storföretag som har behov av råvaruprognoser. Sedan har vi nog påbörjat någon form av internationell expansion. Vi kommer sannolikt även ha börjat titta på nya prognosområden, där vi kan integrera systemet för att på lång sikt samla alla typer av prognoser hos befintliga kunder inom en plattform.

Text: Åsa Berner

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord