Gå direkt till textinnehållet
Insurtechtrenden är på väg.
Insurtechtrenden är på väg.

Vad är insurtech?

I skymundan av hysterin kring fintech har det uppstått ett närbesläktat fenomen som kan få stora konsekvenser för försäkringsbranschen.

Något förenklat syftar ordet insurtech på den process där digitalisering och teknisk innovation används för att förbättra och effektivisera affärsmodeller i försäkringsbranschen.

Exempel på insurtechbolag är till exempel Paydrive, som säljer ”Betala som du kör”-försäkringar och Försäkringsarkivet vars affärsidé går ut på att samla kundens samtliga försäkringar i ett digitalt arkiv.

Betala som du kör-bilförsäkringarna bygger på tekniker som är en del av internet of things-trenden (IoT) i samhället. Den handlar om att allt fler vardagsföremål (uppskattningsvis 50 miljarder saker år 2020) blir uppkopplade mot nätet, vilket skapar nya affärsmöjligheter. Hem- och villaförsäkringsområdet, som omsätter drygt 15 miljarder kronor, kan stå näst på tur att få ta del av den nya tekniken.

Internationellt sett är fenomenet flitigt förekommande och en välkänd aktör inom den expanderande globala insurtech-scenen är den svenska försäkringsförmedlaren Bima. Bolaget, som Kinnevik är storägare i och som sedan starten 2011 har skaffat sig 24 miljoner kunder, riktar in sig på personer som är bosatta i utvecklingsländer och tillhandahåller liv- och olycksfallsförsäkringar till låg avgift, som dras från kontantkortet i mobiltelefonen.

Här hemma har det dock varit relativt tyst om insurtech-fenomenet, åtminstone enligt de intervjupersoner som Finansliv har talat med.

Vad kan detta bero på? En möjlig förklaring är att försäkringsbranschen i Sverige är förhållandevis välmående sett ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket kan dämpa förändringsviljan hos de etablerade aktörerna.

En annan möjlig förklaring till att insurtech-diskussionen inte har varit så alarmistiskt högljudd inom det svenska försäkringslandskapet kan vara att det är ett fåtal aktörer som dominerar skadeförsäkringsområdet. Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa har tillsammans 80 procent av marknaden – medan utländska aktörer som norska Gjensidige och schweiziska Zurich Insurance ännu är små och håller sig i bakgrunden. Det är inte osannolikt att en sådan konkurrenssituation också kan bidra till lägre förändringsbenägenhet.

Men intresset för insurtech-scenen växer ändå i Sverige. Olika riskkapitalbolag letar efter potentiella insurtech-succéer. Också de stora försäkringsbolagen har börjat investera i sektorn, vilket inte är någon tillfällighet. Snarare är det ett tecken på att de har observerat teknikutvecklingen, vill undersöka affärsmöjligheterna med insurtech och bevaka sina marknadspositioner.

Text: Tomas Nilsson

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord