Gå direkt till textinnehållet
Tokenisering ska gör kortbetalningar säkrare. I månadens snabbkurs i Finansliv berättar Visa Europes Sverigechef Christina Lind hur.
Tokenisering ska gör kortbetalningar säkrare. I månadens snabbkurs i Finansliv berättar Visa Europes Sverigechef Christina Lind hur.

Vad är tokenisering bra för?

Tokenisering ska gör kortbetalningar säkrare. I månadens snabbkurs i Finansliv berättar Visa Europes Sverigechef Christina Lind hur.

Snabbkurs: Tokenisering
Lärare: Christina Lind, Sverigechef på Visa Europe

Varför används tokenisering i finansbranschen?
– Tokenisering är skapat i syfte att reducera risker och göra betalningar enklare, framför allt i miljöer där kortdata är exponerat, som betalningar vid e-handel och via mobilen.
– När man använder kortet för att betala i digitala kanaler har utmaningen hittills varit att man varit tvungen att lämna ut sitt kortnummer. Tokenisering innebär en säkrare lösning, vilket kommer att bidra till att öka trovärdigheten för kortanvändning framöver.

Hur funkar tokenisering?
– I stället för att ange ett kortnummer skapas ett nummer, ett ”token”, som precis som kortnumret är på 16 positioner, men som inte är identiskt med numret på plastkortet.

Vad är fördelarna?
– Man kan begränsa användningsområdet för en token till bara en speciell e-handlare till exempel, vilket begränsar intresset från bedragarnas sida. Man kan ha flera token knutna till samma kort. Om ett token hamnar i orätta händer är det bara att blockera det, utan att man behöver blocka själva kortet.

Kommer man behöva ange kod framöver?
– Ja, tokeniseringen kommer inte att ersätta koder och bank-id, utan är snarare ett komplement. Ett token talar bara om att kortuppgifterna är riktiga – andra funktioner säkerställer att det är rätt person som gör köpet.

Finns det några risker med tokenisering?
– Nej, jag ser inga risker – syftet med tekniken är ju just att minska risker. Men självklart är säkerhet högt på agendan och vi övervakar ständigt våra system. Det är centralt för hela betalsystemet.

Hur länge har Visa använt tokenisering?
– Vår tjänst, som vi erbjuder till bankerna, har varit tillgänglig i ett år. Vi rullar ut den löpande på olika marknader. Det kommer att ta lite tid innan alla banker hittat sina tillämpningsområden och implementerat tekniken.

Kommer det att vara dyrt att implementera?
– Nej, snarare tvärtom. Bankerna kommer att göra besparingar genom att bedrägerinivåerna minskar. Men det centrala är att tekniken kommer att öka tilliten till systemet och förenkla användandet av kort som betalmedel, vilket får andra positiva effekter.

Är dagens nivå av bedrägerier hög?
– Vi anser inte att det är en hög nivå av bedrägerier i dag. I Sverige är bedrägerinivån mycket låg – lägre än genomsnittet i Europa. Vi jobbar ständigt med att minska nivån.

Vad finns det för bra exempel i Europa där tokenisering har implementerats?
– Apple Pay som lanserats i Storbritannien bygger på tokenisering. Likadant gäller för Android Pay som lanseras i dagarna.

När kommer den stora boomen för tokenisering?
– Det är fortfarande ett tidigt stadium, men det pågår ett viktigt skifte. I takt med att mobila betalningar fortsätter att växa i Europa och i resten av världen, så kommer tokenisering att bli allt viktigare.
– Eftersom tokenisering är ett förenklat sätt att använda känslig data, kommer tekniken dessutom hjälpa ”Internet of things”, som till exempel ett kylskåp som beställer och betalar maten själv via ett token, att bli verklighet så mycket snabbare än annars.

Text: Åsa Berner
Foto: Johan Marklund

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord