Gå direkt till textinnehållet
Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare Finansliv.Foto: Tor Johnsson

Vad betyder det att vara en svensk bank?

Ledare Handelsbankens neddragning väcker frågan om vad en svensk bank egentligen är och ska vara, skriver Finanslivs chefredaktör Helena Giertta.

Det var kanske väntat att det så småningom skulle bli en neddragning av antalet kontor på Handelsbanken.

Men det dråpslag man presenterade 16 september kom som en chock. För de anställda är det förstås fruktansvärt, och även om börsen reagerade positivt, så är det inte en känsla som vare sig de anställda eller Handelsbankens kunder delar.

Det väcker naturligt frågan om vad en svensk bank egentligen är och ska vara. Vi vet att de stora techbolagen kastar lystna blickar på finansbranschen. I ett digitalt bankmöte, skulle man alltså i en framtid kunna klicka Microsoft eller Handelsbanken. Vad är det då som ska vara Handelsbankens usp? I dag är banken förknippad med sina kontor, de har flest i Sverige, de tror på det fysiska mötet.

Men efter detta dråpslag, vad vill Handelsbanken då bli förknippad med?

Ja, egentligen kan frågan ställas till alla svenska banker. Vad vill de bli förknippade med? Penningtvätt vill väl ingen förknippas med och där verkar alla banker tyvärr brustit i sin hantering. Men jag tror inte heller att man vill bli förknippad med en massiv kontorsnedläggelse. Oaktat att Handelsbanken fortfarande har flest kontor kvar.

Penningtvätt vill väl ingen förknippas med och där verkar alla banker tyvärr brustit i sin hantering. Men jag tror inte heller att man vill bli förknippad med en massiv kontorsnedläggelse.

Man jobbar förstås hårt med denna fråga på alla stora banker. Vad ska vi konkurrera med om de digitala jättarna tar sig in i vårt område? Ska vi konkurrera om procenten, eller servicen? Kundrelationer eller snabba pengar? Eller förmodligen allt.

Handelsbankens nya strategi sätter fingret på många viktiga frågor, men i skrivande stund är det mest det hårda slaget mot personalen, inklusive neddragningarna av Oktogonen, som berör. Vad man än kommer fram till som usp, är personalen en av bankens viktigaste resurser.

***

Precis när Handelsbanken kommit med sitt besked, passade regeringen på att släppa sitt förslag om den omdiskuterade bankskatten. Alltså en skatt som bara banker ska betala. Om det hade handlat om att staten ville bygga upp en buffert mot framtida bank­akuter, eller säkra den finansiella stabiliteten så hade det varit en sak. Men som förslaget såg ut var det bara en skatt för att fylla hål i budgeten. Det är inte bra. Bankerna får inte bli en allmän kassako för staten.

***

Coronapandemin har tagit ett nytt grepp om Europa, även om Sverige i skrivande stund klarar sig bättre. Hemarbetet kommer att fortsätta. Vi måste anstränga oss för att det inte blir en kvinnofälla. Den undersökning som vi rapporterar om i detta nummer tyder tyvärr på att kvinnor mår sämre av distansarbetet. Genom att veta vad problemen kan vara, så kan arbetsgivaren också se till att hemarbetet fungerar och vi kan själva ställa rätt krav.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord