»Vi behöver kickstarta ekonomin«
Foto: Tor Johnsson.

»Vi behöver kickstarta ekonomin«

2021 Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, vill se mer finanspolitiska stimulanser för att få fart på återhämtningen under 2021.

Svensk ekonomi har hittills klarat pandemin bättre än vad många experter först befarade. Under 2020 uppskattas ekonomin ha krympt med 3,1 procent för att växa med lika mycket i år, enligt en prognos från Konjunkturinstitutet. Utgångsläget för en återhämtning ser nu ganska skapligt ut, anser Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

– Industrin har lyckats övervintra samtidigt som det efterlängtade vaccinet har kommit på plats, säger han.

För att driva upp tempot i återhämtningen efterlyser Mattias Persson mer finanspolitiska åtgärder.

– Vi behöver kickstarta ekonomin, och där måste finanspolitiken spela förstafiolen. Det innebär att stötta utsatta näringar, men också att ta tag i strukturella frågor för att få en bättre fungerande ekonomi och en långsiktig tillväxt, säger han.

Vi behöver kickstarta ekonomin, och där måste finanspolitiken spela förstafiolen.

En åtgärd på kort sikt handlar om att säkra att permitteringsstöd och omställningsstöd snabbt kommer ut till företagen. På det behöver finanspolitiken ställa om från kris- till tillväxtfrämjande för att försöka lösa strukturella problem i ekonomin. Det handlar bland annat om arbetslösheten för utlandsfödda, om ungdomsarbetslösheten och utmaningar med den åldrande befolkningen.

–  Där skulle jag vilja se aktiva åtgärder från finanspolitiken. Det finns utrymme för detta och statskulden kommer trots den aktiva finanspolitiken att vara låg i ett internationellt perspektiv.

I slutändan kommer det också vara avgörande hur väl Sverige och andra länder internationellt lyckas med vaccinationerna, enligt Mattias Persson.

– Vi kommer se en ljusning under andra kvartalet om utvecklingen går som vi hoppas. Det innebär också att från andra halvåret så kan vi se en något starkare tillväxt, säger han.

I fjol låg Riksbankens fokus på att tillföra kraftiga stödåtgärder för att undvika en finansiell kris, vilket i sin tur gjorde att inflationsmålet hamnade i skymundan och nu ligger långt under målet. Mattias Persson räknar inte med några drastiska förändringar i år för att försöka få fart på prisutvecklingen, exempelvis att återgå till minusränta.

– Tittar man på kommunikationen från Riksbanken finns det naturligtvis på bordet, men det ligger nog en bit bort. Jag tror att reporäntan fortsätta att ligga still en tid framöver samtidigt som Riksbanken fortsätter att arbeta med balansräkningen och avslutar obligationsköpen i slutet av 2021.

Mattias Persson tycker att bankerna hanterat krisen väl och pekar på de tidiga stödåtgärderna och en stark kapitalisering som viktiga förklaringar. Samtidigt påminner han om att faran inte är över.

– Det är klart att det finns risker, särskilt om man väntar med företagsstöden till mars-april vilket skulle kunna leda till fler konkurser. Jag tror att storbankerna skulle klara en sån utveckling, men det vore väldigt olyckligt i det här läget där vi bör fokusera på att kickstarta ekonomin snarare än att se arbetslösheten öka.

– En annan risk är förstås också hur snabbt vaccinet kommer ut till allmänheten, och eventuella förändringar av själva viruset.

Joe Biden är ny president i USA. Vad kan det få för effekter på ekonomin?

– Skiftet kommer vara bra för svensk ekonomi och inte minst exporten, men också öka trycket in i gröna investeringar globalt. Där har Biden en tydlig agenda. Sedan är det klart att nu när han fick majoritet i senaten så kommer det bli lättare att genomföra. Det kommer också att vara bra för Sverige.

publicerad
4 februari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram