Gå direkt till textinnehållet

»Vi bör vänja oss med högre räntor«

Bankerna höjer sina boräntor men David Haqvinsson, vd på Stadshypotek, tror inte att det kommer orsaka prisfall på bostäder. Snarare en dämpning av prisuppgången.

Flera banker höjer sina bolåneräntor och Handelsbanken är en av dem. Bolånemarknaden visar fortfarande en god tillväxt, säger David Haqvinsson vd för Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek.

–Svensk ekonomi är fortfarande stark och SCB:s senaste siffror visar en fortsatt god nettotillväxt på bolånemarknaden i linje med förra året, säger han.

Inflationen ökar och många prognosmakare tror att Riksbanken kommer höja räntan inom kort. Handelsbanken spår en höjning redan i juni.

–Stadshypotek är ett bolåneinstitut och vi gör inga egna prognoser. Handelsbanken spår att inflationen kommer att stiga till 5,4 procent i mars och fortsätter att öka under andra kvartalet. Därför tror vi att det kommer att ske en räntehöjning redan i juni och det kommer att avspegla sig i bostadsräntorna. Sammanfattningsvis bör vi vänja oss med högre räntor framöver och lägre tillväxttal i bostadspriserna.

Kommer kreditförlusterna öka med högre boräntor?

–Hushållen har i dag ett högt sparande och goda marginaler att klara av högre räntebetalningar. Det talar för att en uppgång på räntesidan får en begränsad effekt på bostadsmarknaden. Högre ränta dämpar snarare bostadsprisuppgångar än att den orsakar ett prisfall, säger David Haqvinsson.

Stora prisuppgångar på bostäder har gjort det svårt för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

Vad tycker du om förslaget på ett startlån som presenterades förra veckan?

– Vi ser positivt på initiativ som gäller förstagångsköpare, men vi behöver analysera det ytterligare för att kunna uttala oss.

Swedbank är störst på bolån tätt följt av Handelsbanken med marknadsandelar på drygt 20 procent vardera.

–Med över 21 procent av marknaden är vi nummer två efter Swedbank trots att vi inte jobbar med volymmål. Vi strävar efter tillväxt och då kan man alltid hamna i ett läge att bli nummer ett. Huvudambitionen är att ha ett långsiktigt konkurrenskraftigt erbjudande till kunderna.

Konkurrensen från nischaktörer ökar och Handelsbankens genomsnittsränta ligger högre. Men David Haqvinsson betonar att det finns skillnader.

–Ibland glömmer man att vi har ett annat erbjudande som inte alla nischaktörer har. Vi täcker hela Sverige och stödjer våra kunder i alla livssituationer. Dessutom hanterar vi belåningsgrader upp till 85 procent. Detta i kontrast till tremånadersräntor med belåningsgrader runt 60 procent som vissa nischaktörer erbjuder. Så det blir svårt att jämföra genomsnittsräntorna. Ambitionen för oss är att vara konkurrenskraftiga genom hela kundens bostadsresa.

Stadshypotek finansierar sig på räntemarknaden och att vara en stor aktör med lång historik underlättar.

–Vi har en lång historik med bolån och väldigt bra track record. Det bidrar till en attraktiv prissättning på våra obligationer och därmed en god möjlighet att finansiera oss på räntemarknaden.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord