Gå direkt till textinnehållet
Foto: Michael Erhardsson/ Mostphotos

Statligt lån ska sänka tröskeln till första bostaden

Ett statligt garanterat startlån ska göra det lättare för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Förslaget från regeringens utredare innebär att det blir möjligt att låna upp till 95 procent av bostadens värde.

I slutet av 2020 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Utredaren skulle bland annat ge förslag på ett startlån.

Betänkandet ”Startlån till förstagångsköpare av bostad” lämnades i måndags till bostadsminister Johan Danielsson.

”Vi vet att det är många i dag som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Regeringen har sett ett behov av åtgärder som underlättar inträdet inte bara på hyresmarknaden utan också den ägda bostadsmarknaden. Här skulle ett startlån kunna var en lämplig sådan åtgärd. Jag ser fram emot remissinstansernas synpunkter för att ta ställning till det utredningen har kommit fram till”, säger bostadsministern i ett pressmeddelande.

Startlånet garanteras av staten och ska göra det möjligt för bolåneaktörer att erbjuda bolån upp till 95 procent av bostadens värde, 10 procent mer än vad bolånetaket medger i dag. Ett maxbelopp på 250 000 kronor och för två förstagångsköpare som köper en bostad tillsammans är maxbeloppet det dubbla. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder är maxbeloppet 500 000 kronor.

Med förstagångsköpare avses personer som inte under de senaste tio åren ägt en bostad i Sverige. Startlånet riktar sig alltså inte bara till unga. De bolåneaktörer som vill erbjuda startlån betalar en avgift för den statliga garantin, som förväntas täcka statens kostnader.

Bland annat har Danske Bank sedan tidigare en lösning i Nordirland som gör att förstagångsköpare kan låna upp till 95 procent av bostadens värde, vilket Finansliv tidigare rapporterat om. Anneli Adler, privatmarknadschef på Danske Bank, var positiv till en statlig garanti för ett topplån i en tidigare intervju med Finansliv. Men efterfrågade fler lösningar.

”Man skulle kunna se över ränte­avdraget, men även införa differentierade amorteringsregler för olika grupper i samhället”, sa hon i en intervju med Finansliv.

Både HSB och Mäklarsamfundet, som tillhör remissinstanserna, är positiva till förslaget om startlån. Senast den 26 augusti 2022 vill Finansdepartementet få in remissvaren.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord