»Vi har inga förändringar i kontorsnätet i vår affärsplan«

»Vi har inga förändringar i kontorsnätet i vår affärsplan«

framtidsspaning Bo Bengtsson, vd Sparbanken Skåne, om hur finansbranschen och banken kommer att utvecklas 2021.

– Vi ser framför oss goda förutsättningar för ett mer stabilt och normaliserat år, där vi förhoppningsvis kan lägga mer fokus på framtidsfrågor och inte bara hantera de dagliga frågor som uppstår på grund av pandemin.

– Jag tror att med den höga likviditet som finns så kommer marginalerna på utlåning att fortsätta pressas. Det kommer att vara en stor utmaning att hålla uppe räntenettots intjäning och bibehålla intäkterna, och vi måste sänka både marginaler och kostnader.

Hur kommer arbetet se ut?

– Den administrativa personalen har fått lära sig att jobba hemma mer än tidigare i år, men 80 procent av våra anställda har ändå jobbat på plats. Vi har fått göra om på kontoren för att kunna hålla distans, genom att till exempel använda alla konferensrum.

– Det kommer att finnas en möjlighet för vissa tjänster att delvis kunna jobba hemifrån även framöver. Men fördelarna med att mötas och finnas på kontoren är större, det är jag övertygad om.

Hur utvecklas digitaliseringen?

– Mycket av det som har hänt det senaste året kommer att påverka oss även framöver. Automatisering och digitalisering har tagit ett stort kliv framåt det senaste året. Efterfrågan från kunderna att mötas digitalt har ökat enormt. Vi har bemannat upp vårt kundcenter, dels genom att flytta personal från kontoren, men trycket på telefoni och mejl har varit så stort att vi även har fått nyanställda.

– Den stora skillnaden är att även de kvalificerade, långa rådgivningarna nu fungerar på distans. Det möjliggör både bättre kundservice och större effektivitet. Det ska vi ta med som lärdomar framåt.

– Jag tror att kunderna kommer tillbaka något till kontoren i år, men aldrig till den nivå det var innan.

Hur ser du på bankkontorens framtid?

– Vi har inga förändringar i kontorsnätet i vår affärsplan i år. Vi gjorde en halvering av kontoren när vi bildade Sparbanken Skåne för sex år sedan.

– På längre sikt tror jag att kontoren kommer att se annorlunda ut, men det kommer fortfarande att finnas behov av lokal närvaro. Digitaliseringen går åt båda hållen. Dels har den gjort det lättare att jobba från mindre ort, man kan sköta både rådgivning och vara del av kundersvicen. Men efterfrågan på icke tidsbokade möten har minskat kraftigt, så jag tror att vi kommer se andra typer av lokal närvaro framöver. Kanske mindre enheter som sitter tillsammans med jurister och lokal fastighetsbyrå.

Hur kommer jobben i finansbranschen utvecklas?

– Jag är övertygad om att antalet medarbetare kommer att minska, på grund av automatiseringen och digitaliseringen. Vi är cirka 500 anställda i dag och vi ser framför oss att vi kommer att minska personalen löpande med cirka tio personer per år.

publicerad
25 januari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram