Gå direkt till textinnehållet
försäkrar patientmarknaden Just nu pågår ett arbete mot förlossningsskador där samtliga landsting och regioner deltar. Foto: Istock.

»Vi påverkar patientsäkerheten, det är unikt«

LÖF De försäkrar nästan alla svenskar. Ändå är det få som känner till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Om LÖF

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag är ett rikstäckande försäkringsbolag för vårdgivare inom regioner och landsting. LÖF har 180 anställda, omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och har tillgångar på 11,5 miljarder kronor.

Vårdskador eller patient­skador har nog de flesta hört talas om. Men de som inte själva har drabbats av dem känner kanske inte till försäkringsbolaget som utreder dem: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Som namnet antyder ägs LÖF av Sveriges landsting och regioner, och det är också de som är försäkringstagare. LÖF försäkrar nämligen alla patientskador i regioner och landsting.

– Vi försäkrar 95 procent av hela patientskademarknaden, säger Marie-Louise Zetterström, vd på LÖF.

Patientskadeförsäkringen är en unik försäkring eftersom den är lagstadgad. Enligt patientskadelagen måste alla landsting och regioner ha en sådan försäkring, även för den privata vård som de finansierar. De kan också teckna en ansvarsförsäkring hos LÖF. Till skillnad från patientskadeförsäkringen är den frivillig, men samtliga 21 landsting och regioner har den.

Om en patient drabbas av en skada i sjukvården eller tandvården anmäler patienten själv den till LÖF. Trots att landstingen är försäkringstagare går eventuell ersättning som betalas ut nämligen inte till dem – utan direkt till patienten.

– Vi avgör vad som är att betrakta som en patientskada eller inte. Utredningarna är en fristående del i vårt uppdrag i förhållande till ägarna. Det är viktigt för patientens rättssäkerhet, säger Marie-Louise Zetterström.

Utredningarna görs av skadereglerare, precis som på andra försäkringsbolag. Skadereglerarna får en särskild utbildning i skadereglering och patientskadelagen när de börjar hos LÖF. I utredningsarbetet har de stöd av 180 medicinska rådgivare, som alla är aktiva läkare med olika typer av special­kompetens, samt bolagets juridik­avdelning. Men det är skade­reglerarna som fattar besluten. De har själva ofta en bakgrund inom vården eller annan erfarenhet av medicin eller juridik.

– Jag har jobbat i försäkringsbranschen hela mitt liv, jag kan säga att kompetensnivån på personskadereglering här är den högsta i branschen.

Endast 40 procent av alla skador som anmäls till LÖF bedöms vara patientskador, och därmed ge rätt till ersättning. Men LÖF är enligt patientskadelagen skyldiga att utreda alla anmälningar.

– Det är det absolut största jobbet, säger Marie-Louise Zetterström.

Och anmälningarna blir fler varje år. Sedan 2011 har antalet patientskadeanmälningar ökat med 56 procent och är nu uppe i drygt 16 000 per år. Men det beror inte på att de faktiska skadorna blir fler, enligt Marie-Louise Zetterström.

– Vi blir fler och äldre, och därför gör vi allt fler sjukvårdsbesök. Vi är också generellt sett duktigare på att känna till patientskadeförsäkringen, delvis på grund av att den nya patientsäkerhetslagen som infördes 2011 säger att vården är skyldig att informera om försäkringen.

Patientskadeförsäkringen är skatte­finansierad och fungerar ungefär som en socialförsäkring. Det gör LÖF:s arbete värderingsstyrt, vilket präglar hela bolaget, tycker Marie-Louise Zetterström.

– Det finns en stolthet i produkten, att man jobbar med något som verkligen betyder något för människor.

LÖF har också i uppdrag att föra statistik över patientskador, och att arbeta förebyggande.

– Vi påverkar patientsäkerheten, det är unikt. Vi jobbar tillsammans med professionen i vården och hjälper dem att jobba med patientsäkerhet utifrån den skadestatistik vi har.

Det gör man bland annat genom specifika projekt för olika typer av vårdskador. Just nu pågår ett arbete mot förlossningsskador där samtliga landsting och regioner deltar. LÖF samlar förlossningsläkare, barnmorskor och andra berörda från vården som tillsammans arbetar fram olika åtgärder för att minska skadorna.

– Det är ett frivilligt projekt. Vi tvingar oss inte på vården, då får man ingen framgång, men vi kan ju genom skadestatistiken visa var problemen finns. Förlossningsvård har faktiskt en ganska låg skade­statistik, till skillnad från hur det kan låta i medierna, men de skador som finns är dyra och orsakar stort lidande, säger Marie-Louise Zetterström.

Andra projekt som LÖF driver just nu rör vårdområdena bukkirurgi och protesrelaterade infektioner, som båda har hög skadestatistik.

LÖF anordnar utbildningar utifrån resultaten av de projekt man har samordnat, bland annat för chefsläkare. Löf är också med i nätverket Samverkan för Säker Vård som består av de största organisationerna inom svensk sjukvård, däribland Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Kommunal, som tillsammans arbetar för säkrare hälso-, tand- och sjukvård samt omsorg.

Dessutom stödjer LÖF forskning inom patientsäkerhet och är medarrangör till de nationella patientsäkerhetskonferenser som årligen anordnas av bland andra SKL.

– Är vi inte kända för allmänheten så är vi det definitivt för de som arbetar med patientsäkerhet i vården, där vet alla vilka vi är, säger Marie-Louise Zetterström.

Det skadeförebyggande arbetet är en viktig del av LÖF:s verksamhet.

– Det skapar stolthet och engagemang hos medarbetarna.

Dessutom hjälper det förebyggande arbetet försäkringsbranschen, enligt Marie-Louise Zetterström. Genom att minska patientskadorna blir det lättare – och billigare – för andra försäkringsbolag att försäkra sina kunder.

Men eftersom skadeanmälningarna trots det förebyggande arbetet blir allt fler växer behovet av skadereglering hos LÖF. För att kunna möta det försöker man effektivisera sin verksamhet, utan att tappa i kvalitet.

– Vi startade ett projekt förra året som handlar om att genomlysa hela vår skadeprocess från ax till limpa, för att få den ännu mer kundorienterad.

Projektet kommer att pågå under tre år, men sjösätts löpande. En del i det är att LÖF kommer satsa allt mer på digitalisering. Bolaget har jobbat digitalt länge. Kunderna/patienterna kan anmäla skador på nätet och följa hela skadeprocessen där. Men nu ska kunderna/patienterna också kunna skadereglera sig själva.

– Du anmäler skadan och systemet hjälper dig att avgöra om det är en patientskada eller inte. Om det behövs mänskliga resurser så har vi så klart det, men vi försöker så långt som möjligt att sköta det digitalt.

På så sätt kan LÖF:s verksamhet bli större utan att personal­kostnaden behöver öka lika mycket.

– Vi anställer också, men det här handlar om att växa på ett effektivt sätt. Och så klart om att öka kundnöjdheten.

LÖF flyttade till nya lokaler i Södra stationshuset i Stockholm för ett år sedan eftersom man vuxit ur sina gamla. I dag har bolaget 180 anställda.

Verksamheten finansieras av premier, precis som hos andra försäkringsbolag. LÖF har en omsättning på cirka 1,3 miljarder och tillgångar på 11,5 miljarder, placerade främst i obligationer på den svenska räntemarknaden.

– Vår utmaning är liksom för andra försäkringsbolag att fortsätta arbeta med våra placeringar i den lågräntemiljö som vi har nu.

LÖF har nyligen slutfört sin anpassning till EU-direktivet Solvens 2, vilket innebär att man ökat sitt kapital och sänkt riskerna i bolaget.

– Det var en jobbig period, men i dag lever vi efter det och jobbar ständigt med att sänka riskerna för att slippa höja våra premier så länge vi kan.

Till skillnad från många andra försäkringsbolag är LÖF inte vinstutdelande, vilket gör att vinstkraven är små. Och eftersom patientskadeförsäkringen är obligatorisk finns heller inga säljare hos LÖF.

Trots det tycker Marie-Louise Zetterström att likheterna mellan LÖF och andra försäkringsbolag är fler än skillnaderna.

– Vi räknas som ett stort försäkringsbolag och arbetar precis som andra försäkringsbolag. Vi lyder under Finansinspektionens regelverk och granskas på samma sätt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord