Gå direkt till textinnehållet

»Vi ska ligga i framkant i kampen mot brottslighet«

Framtidsspaning Pandemin har gett en skjuts åt digitaliseringen, men det innebär också ökade risker för cyberattacker, enligt Anders Ekedshl, chef för Swedbanks AFC-avdelning (anti financial crime).

Hur kommer arbetet mot penningtvätt att utvecklas i år?

– Vi ska fortsätta ligga i framkant i kampen mot finansiell brottslighet och sträva efter att nå ledande internationell branschpraxis. Arbetet för att uppnå ambitionsnivån kommer att ta flera år och vi förutser en löpande utveckling i kampen mot finansiell brottslighet och kommer att anpassa våra mål efter det. Under 2021 har vi sett positiva resultat av samverkan med polisen inom SAMLIT och vi kan nu också se hur våra politiker signalerar krafttag från statens sida.

Anders Ekedahl. Foto: Swedbank

Vad ser du som de största säkerhetsriskerna framöver?

– Det är särskilt viktigt att vi har en gedigen förståelse av våra kunder, riskexponering och att vi arbetar oförtrutet för att upptäcka och förhindra olagliga transaktioner. Frågor runt IT-risker är väldigt centrala. Pandemin har inneburit en stor skjuts avseende digitala tjänster och i kombination med att kunskap hos användarna inte alltid har hängt med, så öppnas risker för cyberattacker och möjligheter för bedragare att agera. Det är något vi hela tiden arbetar aktivt med att motverka.

Framtidsspaning 2022

Vad händer i finansbranschen 2022? Vilka trender kommer vi få se inom fintech, vad blir nästa steg i hållbarhetsarbetet och hur kommer kundmötena att se ut? Finansliv har pratat med tio profiler om hur finansbranschen kommer att utvecklas i år.

 

Kommer det några nya AML-regelverk?

– Ja, förhandlingar av det nya lagstiftningspaketet som lagts fram på EU-nivå pågår. Det innebär en harmonisering av AML/CTF-regelverket (antipenningtvätt och -terrorismfinansiering)  och tillsynsarbetet – genom en ny AML/CTF-myndighet – inom EU. Men den stora effekten ligger ändå i att minska risken för penningtvätt genom att samhällets alla aktörer samverkar på ett mera fokuserat och koordinerat sätt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord