Gå direkt till textinnehållet

»Viktigt att anställda behandlas med respekt«

Stora nedskärningar väntar både på Handelsbanken och Nordea. »Det är tufft. Det finns risk för ökad press när samma arbete ska utföras av färre personer«, säger Rikard Nyström, ordförande för Finansförbundet i Nordea.

Nordea ska spara 700-800 miljoner euro, omkring 7,5-8,6 miljarder kronor, fram till år 2022. Närmare hälften ska sparas in på personalen. Det meddelade banken på sin kapitalmarknadsdag i London den 25 oktober, dagen efter att Nordeas delårsrapport för tredje kvartalet släpptes.

Exakt hur många anställda som kommer att få lämna Nordea är ännu oklart, men det rör sig sannolikt om tusentals.

Är du orolig för ditt jobb?

Om det sker nedskärningar på din arbetsplats och du är orolig för ditt jobb är det bra att se över ditt anställningsavtal samt kollektivavtalet på arbetsplatsen. Vilka regler och villkor som gäller bestäms av dessa, samt av arbetsrättslagarna.

Om din arbetsgivare vill säga upp dig ska du ta kontakt med ditt fackförbund och hänvisa arbetsgivaren dit. Uppsägning på grund av arbetsbrist måste alltid föregås av en förhandling mellan fackförbund och arbetsgivare. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till nya tjänster hos samma arbetsgivare, om man uppfyller vissa krav.

– Det är svårt att reagera på annat sätt än att tycka det är tråkigt. Nordea är i en bransch som får mycket kritik, allmänhetens förtroende för finansbranschen minskar. Min erfarenhet är att kostnadsbesparingar leder till större osäkerhet och ett minskat engagemang, säger Rikard Nyström.

Hur många som berörs i Sverige vet inte Rikard Nyström än, men besparingarna kommer att påverka samtliga länder som Nordea har verksamhet i.

– Varje affärsområde ska ha sina förhandlingar. Får jag gissa kommer det påbörjas redan innan årsskiftet.

Ett område som påverkas är Wholesale Banking, där bland annat Nordea Markets ingår. Omkring 2 miljarder kronor ska sparas inom Wholesale Banking fram till 2022.

Nordea är i en bransch som får mycket kritik, allmänhetens förtroende för finansbranschen minskar.

Så sent som för två år sedan lanserade Nordea ett omfattande sparpaket, där man meddelade att 4 000 anställda och 2 000 konsulter skulle lämna. De nedskärningarna pågår fortfarande. Att nu få besked om nya besparingar är tungt för personalen, säger Rikard Nyström.

– Det finns en omorganisationströtthet. Att vara kvar på en arbetsplats som minskar personalstyrkan i såna här stora sjok gör det svårt att behålla stolthet, lojalitet och arbetsglädje. Det är mycket viktigt att ledningen behandlar alla med respekt nu, både de som ska lämna och de som blir kvar.

Även Handelsbanken har lanserat ett stort sparpaket. Bankens kostnader ska minskas med 1,5 miljarder kronor årligen, meddelade Handelsbanken i sin kvartalsrapport för tredje kvartalet som släpptes den 23 oktober. En del av besparingarna sker genom att banken lägger ned sin verksamhet i Asien och Tyskland, vilket bedöms minska kostnaderna med cirka 0,5 miljarder kronor.

Men den stora besparingen sker i bankens »centrala enheter«, där kostnaderna ska minskas med 1 miljard kronor.

Totalt kommer 800 personer få lämna Handelsbanken i samband med besparingarna. Det gäller både konsulter och anställda, men hur många av respektive grupp vill banken inte kommentera.

Finanschefen bekräftade dock för Finansliv att 500 av dem är anställda och konsulter i Sverige.

– Det är ganska lätt att räkna ut om man tittar på hur många anställda vi har i Asien och Tyskland. Det är omkring 300, säger Rolf Marquardt.

Så övriga 500 som får lämna är alltså i Sverige?

– Ja, ungefär.

Exakt vilka tjänster det gäller vill banken inte specificera, men det berör främst huvudkontoret. Handelsbanken har tidigare meddelat att man lämnar även Baltikum och Polen, vilket påverkar behovet av arbetskraft även centralt.

– Vi kommer ha åtta färre länder att hantera IT- och compliancemässigt, det påverkar koncernens totala börda, säger Rolf Marquardt.

Sparpaketet är en del i Handelsbankens utveckling mot sina »kärnkunder« och sin »kärnaffär«, sade vd Carina Åkerström under presskonferensen när rapporten släpptes. Banken kommer i fortsättningen att satsa på de sex hemmamarknaderna: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Man behåller även filialerna i New York och Luxemburg, men stänger alltså övriga kontor utomlands.

När nedskärningarna är genomförda väntas alltså bankens kostnader minska med 1,5 miljarder kronor per år. Samtidigt minskar också intäkterna med 0,5 miljarder per år.

Besparingarna väntas vara slutförda i slutet av 2021. Men nedskärningarna i den svenska verksamheten görs redan nästa år.

– De första två tredjedelarna av besparingarna sker nästa år, det är de centrala enheterna. Avvecklingen av kontoren i andra länder tar lite längre tid, säger Rolf Marquardt.

Förhandlingarna i Sverige har redan påbörjats men gäller än så länge enbart omplaceringar av personal, enligt Anna Hjelmberg, koncernordförande för Finansförbundet i Handelsbanken.

De anställda har så klart reagerat med oro. Vi försöker hantera det på bästa sätt för våra medlemmar

– Varje avdelning gör nu en verksamhetsanalys, blir någon övertalig så kommer man bli erbjuden en omplacering. Det är det avtal vi har upprättat med arbetsgivaren, vi har inte kommit överens om några uppsägningar i dagsläget.

Men på Handelsbankens finanschef lät det inte som omplaceringar, utan att 500 skulle få lämna banken?

– Han pratade både om anställda och konsulter. Vissa konsulters kontrakt kommer löpande avslutas, men jag har inte fått besked om uppsägningar, säger Anna Hjelmberg.

Hur har de anställda reagerat på beskedet?

– De anställda har så klart reagerat med oro. Vi försöker hantera det på bästa sätt för våra medlemmar, säger Anna Hjelmberg.

Stefan Henricson, ordförande för Finansförbundet Region Väst på Handelsbanken, bekräftar att det finns en oro bland de anställda.

– Från regionbankshåll är vi kanske inte direkt berörda av de här besparingarna, men vi har många anställda som jobbar mycket med de centrala enheterna. De blir så klart oroliga för sina kolleger, och vi försöker hjälpa till att svara på deras frågor så gott vi kan. Jag känner mig trygg med att de personer som berörs blir omhändertagna på ett bra sätt, det är det jag försöker förmedla ut i organisationen också.

Även om beskedet nu är att vi ska sikta in oss på vår kärnaffär, så undrar ju alla vad som händer sen. Vad är nästa steg? Vad är min roll framöver?

Besparingarna väcker också frågor om framtiden, enligt Stefan Henricson.

– Även om beskedet nu är att vi ska sikta in oss på vår kärnaffär, så undrar ju alla vad som händer sen. Vad är nästa steg? Vad är min roll framöver?

Den oro som stora spar­paket skapar är ett problem, anser Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

– Vi har sett såna här utspel tidigare, det brukar inte bli bra. Det blir en rush för aktieägarna när beskedet kommer, men det kostar mycket för företagen i form av arbetsmiljöproblem. Medlemmarna blir naturligtvis oroade, vad ska hända nu, hur kommer det drabba mig, kommer jag anses vara övertalig eller få jobba mer när kolleger får gå?

Hon tycker att bankerna borde kunna jobba med effektiviseringar löpande i stället.

– Vi tror inte det här är ett bra sätt att få personalen med sig, vilket är A och O om man ska göra stora omstruktureringar på ett företag. Man vill att de anställda ska känna en stolthet för företaget de jobbar på och vilja representera det på bästa sätt gentemot kund. Det är rätt tveksamt om det går att uppbåda en sådan känsla på Handelsbanken eller Nordea i dag, säger Ulrika Boëthius.

Swedbank och SEB har inte lanserat några sparpaket. De släppte båda sina kvartalsrapporter den 23 oktober, samma dag som Handelsbanken.

SEB är den enda av storbankerna som redovisade en ökad vinst för tredje kvartalet.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Swedbanks resultat tyngdes av utgifter kopplade till penningtvättsskandalen. Bara bankens egen utredning av händelserna, som görs av en extern advokatbyrå, beräknas kosta 1 miljard kronor i år. Den kan komma att kosta ännu mer nästa år. Dessutom riskerar Swedbank sanktionsavgifter från både svenska, amerikanska och baltiska myndigheter. Hur stora avsättningar som krävs för detta har banken ännu ingen uppfattning om. Nyligen meddelade Finansinspektionen att myndigheten går vidare med en sanktionsprövning av Swedbank. Resultatet av den undersökningen väntas släppas i början av nästa år.

Även den estniska finansinspektionen har beslutat att inleda en sanktionsprocess mot Swedbanks dotter­bolag i Estland.

Rolf Marquardt lämnar rollen som finanschef på Handelsbanken den 31 mars nästa år.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord