Gå direkt till textinnehållet
SEB:s kontor i Helsingborg. Foto: Mostphotos

Vinstlyft för SEB

SEB slog till med en stark rapport i första kvartalet. Vinsten kom in klart över analytikernas prognos.

SEB ökade rörelseresultatet med 5 procent till 7,9 miljarder kronor från 7,5 miljarder kronor för motsvarande period i fjol. Det var klart över förväntan bland analytiker där prognosen låg på 6,2 miljarder kronor, enligt Infront. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,4 procent.

Det viktiga räntenettot landade på 7,1 miljarder kronor och ökade med 12 procent från samma kvartal förra året, vilket också var högre än förväntade 6,7 miljarder kronor.

”Medan vi såg en markant inbromsning av händelsedriven finansiering och aktivitet kopplat till kapitalmarknaden, bidrog lånevolymer inom bryggfinansiering till räntenettot”, säger SEB:s vd Johan Torgeby i en kommentar.

Provisionsnettot kom in 13 procent högre mätt i årstakt, men minskade med 9 procent mot föregående kvartal. Utvecklingen beror på fallande aktiemarknader och kopplat till nettoutflöden då kunder minskade sin riskexponering, enligt banken.

Vidare skriver SEB att rörelsekostnaderna minskade till 5,8 miljarder kronor, delvis drivet av säsongseffekter och minskade långsiktiga incitamentskostnader kopplat till bankens lägre aktiekurs.

Bankens lämnade kostnadsprognosen för 2022 oförändrad.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst