Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

500 får gå från Handelsbanken i Sverige

800 personer får gå från Handelsbanken i ett kommande sparpaket. 500 av dem i Sverige, säger Handelsbankens finanschef Rolf Marquardt till Finansliv.

Handelsbankens kostnader ska minskas med 1,5 miljarder kronor årligen, meddelade banken i sin kvartalsrapport för tredje kvartalet i dag, onsdag. En del av besparingarna sker genom att banken lägger ned sin verksamhet i Asien och Tyskland, vilket bedöms minska kostnaderna med cirka 0,5 miljarder kronor. Men den stora besparingen sker i bankens »centrala enheter”, där kostnaderna ska minskas med 1 miljard.

Totalt kommer 800 personer få lämna Handelsbanken i samband med besparingarna. Det gäller både konsulter och anställda, men hur många av respektive grupp ville handelsbankens vd Carina Åkerström inte svara på under presskonferensen i samband med rapporten.

Finanschefen Rolf Marquardt bekräftar dock för Finansliv att 500 av dem är anställda och konsulter i Sverige.

– Det är ganska lätt att räkna ut om man tittar på hur många anställda vi har i Asien och Tyskland. Det är omkring 300, säger Rolf Marquardt.

Så övriga 500 som får lämna är alltså i Sverige?

– Ja, ungefär.

Exakt vilka tjänster det gäller vill banken inte specificera. Handelsbanken har tidigare meddelat att man lämnar även Baltikum och Polen, vilket påverkar behovet av arbetskraft även centralt.

– Vi kommer ha åtta färre länder att hantera IT- och compliancemässigt, det påverkar koncernens totala börda, säger Rolf Marquardt.

Besparingarna väntas vara slutförda i slutet av 2021. Men nedskärningarna i den svenska verksamheten görs redan nästa år.

– De första två tredjedelarna av besparingarna sker nästa år, det är de centrala enheterna. Avvecklingen av kontoren i andra länder tar lite längre tid, säger Rolf Marquardt.

Sparpaketet är en del i Handelsbankens utveckling mot sina »kärnkunder« och sin »kärnaffär«, sade Carina Åkerström under presskonferensen. Banken kommer i fortsättningen att satsa på de sex hemmamarknaderna: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Man behåller även filialerna i New York och Luxemburg, men stänger alltså övriga kontor utomlands.

När nedskärningarna är genomförda väntas alltså bankens kostnader minska med 1,5 miljarder kronor per år. Samtidigt minskar också intäkterna med 0,5 miljarder per år. Handelsbanken har avsatt 900 miljoner kronor i det tredje kvartalet för att hantera kostnaderna som uppstår i samband sparpaketet.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord