Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Allt fler sjukskrivs på grund av stress

Över hälften av alla längre sjukskrivningar beror nu på psykisk ohälsa, och stressrelaterade sjukfall är vanligast. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

För drygt 20 år sedan var värk i rygg och nacke eller andra sjukdomar i rörelseorganen det vanligaste skälet till längre sjukskrivningar. Men i dag är psykisk ohälsa vanligast. Det visar Försäkringskassans rapport Från ryggont till utmattning, en lägesrapport om psykisk ohälsa i arbetslivet som kommer att göras årligen framöver.

Det är inte psykiska sjukdomar som blivit vanligare över tid, utan stressrelaterade problem som utmattningssyndrom. Aldrig tidigare har så många sjukskrivits på grund av stress, visar Försäkringskassans statistik.

Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män, och kvinnodominerade branscher som vård, skola och omsorg är hårdast drabbade. Arbetsmiljön är avgörande, enligt Försäkringskassan.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbetssituationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stressrelaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

De som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa är ofta sjuka längre än vid andra diagnoser. I snitt är sjukskrivningen 90 dagar, jämfört med 49 dagar för samtliga diagnoser. De som får diagnosen utmattningssyndrom är sjukskrivna ännu längre, ofta ett halvår eller mer.

– Långvariga sjukskrivningar innebär omfattande kostnader för både individen och samhället, främst i form av produktionsbortfall, ökade sjukpenningutgifter och personligt lidande, säger Ulrik Lidwall.

Samtidigt visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket att 1,3 miljoner svenskar har hälsobesvär på grund av jobbet. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020.

Fysisk smärta, värk och trötthet är de vanligaste besvären, men många känner även oro eller ångest över jobbet. De som arbetar hemifrån har mindre besvär.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord