Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Anställda utesluts ur SBAB:s medarbetarundersökningar

Efter Finanslivs granskning av arbetsmiljön på SBAB går banken ut i en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen och framhåller att SBAB har goda resultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work. Men Finansliv kan nu avslöja att anställda som är sjukskrivna eller ska sluta inte får delta i undersökningarna.

Artikeln är uppdaterad med ny information från SBAB

Flera anställda och tidigare anställda på SBAB vittnar om att arbetsmiljön blivit allt sämre på den statliga banken sedan Klas Danielsson tog över som vd 2014. Finansliv har pratat med flera sjukskrivna som inte har fått rehabilitering, utan istället tvingats bort från SBAB.

I en debattartikel i Nya Wermlands Tidningen i torsdags skriver SBAB att det är viktigt att ta kritiken på allvar, men framhåller samtidigt att banken utsågs till en av Sveriges tio bästa arbetsplatser 2018 enligt Great Place to Work. Great Place to Work är ett konsultbolag inom emloyer branding, det vill säga varumärkesbyggande för företag.

Läs också

»Det är inte mänskligt hur de behandlar sina anställda«

»I den undersökningen får våra medarbetare ta ställning till påståendet- ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”. Andelen medarbetare som svarar ”instämmer nästan alltid, eller ofta” har ökat från 77 procent 2016 till 85 procent 2018, vilket enligt Great Place to Work placerar SBAB i toppen i både Sverige och i Europa bland jämförbara företag.« skriver SBAB: s vd Klas Danielsson, HR-chefen Carina Eriksson och Kristina Frid, chef för Kundservice, i NWT.

Men Finansliv kan nu avslöja att anställda som ska sluta på SBAB inte får medverka i de årliga medarbetarundersökningarna. I ett protokoll från bankens arbetsmiljökommitté från december 2018 som Finansliv tagit del av står det att:

»Uppföljning av resultaten sker i teamen och eftersom de som är under uppsägningstid inte kommer vara kvar och delta i det så har AG (arbetsgivaren, reds. anm.) valt att använda avgångsintervjun istället för GPTW (Great Place To Work, reds. anm.) för de som är under uppsägningstid.«

Detta bekräftas också av de tidigare anställda som Finansliv talat med.

När Finansliv frågar SBAB:s vd Klas Danielsson om varför de som ska sluta inte får delta i medarbetarundersökningarna förnekar han att det är så.

– Alla som arbetar på SBAB svarar. Det spelar ingen roll om man är på väg att sluta utan alla som är anställda svarar.

Det står i protokoll från arbetsmiljökommittén att de som ska sluta inte deltar i medarbetarundersökningarna?

– Det var i så fall mer än vad jag visste. Alla som är anställda svarar. Jag tror inte att det är några som är exkluderade, det var väldigt konstig information. Var sa du att det stod någonstans?

I era arbetsmiljökommittéprotokoll.

– Jag har aldrig hört talas om det faktiskt. Det låter väldigt konstigt.

Av protokollen framgår det också att fackförbunden inte får ta del av hela medarbetarundersökningarna, utan endast övergripande resultat.

Klas Danielsson uppger att han inte känner till exakt hur mycket information fackförbunden får, men hänvisar till att man vill skydda medarbetarnas anonymitet.

– Jag kan inte svara på exakt hur den är uppdelad för det här är ju ett extremt stor material, och ju längre ned man går i matrisen desto närmare kommer man att eventuellt äventyra anonymiteten. Och det är vi väldigt noga med att inte göra.

Läs också

SBAB:s arbetsmiljö lyfts i riksdagen

Finansliv har även fått uppgifter om att medarbetarundersökningarna använts mot de anställda. En del av undersökningen handlar om att betygsätta sin chef, och enligt tidigare anställda som Finansliv talat med har vissa chefer skällt ut sina team för att de gett för låga betyg.

Det är inget som Klas Danielsson känner till, uppger han.

– Jag har inte hört talas om det själv, det låter väldigt märkligt.

Hur tror du att det påverkar svaren i kommande undersökningar om man blir utskälld för att ha svarat negativt?

– Jag kan inte kommentera det, jag kan bara kommentera och svara på faktiska förhållanden, säger Klas Danielsson.

Efter Finanslivs granskning av arbetsmiljön på SBAB har flera anställda och tidigare anställda på den statliga banken hört av sig och bekräftat att det finns stora problem med arbetsmiljön, både på kontoret i Karlstad och huvudkontoret i Stockholm.

Efter att denna artikel publicerats tar SBAB:s presschef kontakt med tidningen och begär följande komplettering:

»Alla har varit med i undersökningen, även de som ska sluta, med undantag för en person, som skulle sluta under den korta period som undersökningen genomfördes (19/9-3/10 2018). Den enskilda personen fick istället ett mail att vi gärna tog emot feedback vid exitsamtalet istället eftersom han hade sista anställningsdag under samma period som undersökningen gjordes.«

SBAB skickar också med ”fördjupande” information om vilka som får delta i medarbetarundersökningarna. Där framgår att inte heller sjukskrivna, föräldralediga eller studielediga anställda får medverka.

Finansliv publicerar informationen i sin helhet här:

Vilka tas med?
Grundprincipen är att alla som är anställda och aktiva under undersökningsperioden  19/9–3/10 ska tas med. Signalen ska vara ”alla ska med”. Konsulter tas som grundregel inte med då vi inte kan påverka alla delar som GPTW frågar om för dem.

  • Nyanställda som har anställningsdatum 19/9 eller tidigare tas med.
  • Medarbetare som sagt upp sig tas med givet att de är anställda under hela undersökningsperioden. De med uppsägningsdatum under undersökningsperioden eller tidigare tas inte med. OBS! För att inte skapa en exkluderande känsla mailar HRP samtliga berörda/har dialog med dem om att vi gärna tar deras input men då i exitsamtalet, eftersom de inte kommer kunna vara kvar och jobba med resultatet sedan. Detta gällde 1 person för den undersökning som gick att svara på 19/9-3/10 – 2018
  • Långtidsfrånvarande som vi känner till så som sjukskrivna, föräldra- och studielediga tas inte med eftersom alla inte har möjlighet att svara, de ska inte få den pressen. Viss pragmatism är ok. Ex. om en person är korttidsfrånvarande någon månad men den råkar inträffa just då undersökningen är öppen eller liknande kan såklart tas med givet att de kommer kunna/vill svara.
  • Booli tas med som ett eget team och ska ingå i SBAB Total.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord