Gå direkt till textinnehållet

Avvaktan i banksektorn om praktik och jobb för ukrainare

Många företag förbereder sig nu för att ta emot flyktingar från Ukraina, via praktikplatser och anställningar. Men bland bankerna finns ännu inga öronmärkta initiativ för de som söker sig hit och vill komma i arbete, visar en genomgång av Finansliv.

På en pressträff i förra veckan uppmanade regeringen tillsammans med Arbetsförmedlingen näringslivet att anställa flyktingar som har flytt kriget från Ukraina.

Enligt Migrationsverket har runt 14 000 flyktingar hittills sökt sig till Sverige från Ukraina. Myndighetens huvudscenario är att 76 000 ukrainska flyktingar kommer till Sverige, med ett högsta scenario på över 200 000 flyktingar.

Flyktingar från Ukraina omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, vilket betyder att man har rätt att direkt komma i arbete. Processen för att få tillstånd tar i dag runt sex dagar från att ansökan har registrerats hos Migrationsverket, enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Rekordmånga företag förbereder sig nu för att välkomna flyktingar, via anställningar och praktikplatser, något som DI tidigare har rapporterat om.

Men i bankbranschen finns ännu inga öronmärkta program kopplat till praktik eller anställning i Sverige för de ukrainare som nu söker sig hit och vill komma i arbete, visar en genomgång av Finansliv.

Ett frågetecken handlar om vilket slags stöd som arbetsgivare kan förvänta sig om de tar emot praktikanter som är behöriga. Det är heller inte kartlagt än vilken slags kompetens som har kommit till Sverige, ett uppdrag som ligger hos Arbetsförmedlingen.

Hur rekryteringsarbetet utvecklas beror därför på hur snabbt lokal lagstiftning och sociala system kommer på plats, menar Swedbank.

”På våra hemmamarknader i Estland, Lettland och Litauen har en rad statliga initiativ gjorts där förenklade rutiner och rekryteringsprocesser tagits fram för att underlätta anställande av flyktingar från kriget i Ukraina. I Sverige har de statliga initiativen hittills varit färre i avvaktan på riktlinjer från Migrationsverket”, skriver Ralf Bagner, presskommunikatör i ett mejlsvar.

Enligt Nordeas presstjänst kommer IT-supportenheter i Polen särskilt att marknadsföra lediga tjänster mot ukrainska flyktingar, men att banken följer ordinarie rekryteringsprocesser och säkerhetsrutiner i Sverige.

SEB:s presstjänst svarar att banken inte har några jobbinitiativ riktat mot ukrainska flyktingar i dagsläget.

Inte heller Handelsbanken och Danske Bank har sjösatt initiativ kring sysselsättning, men är med i det nystartade projektet ”Trygg Start i Sverige”, som Beredskapslyftet står bakom. Inom ramen för initiativet kommer det att kartläggas vilka kompetenser som finns hos de nyanlända, berättar bankens presschef, Anna Sundblad.

”Vi kommer som deltagare att följa kartläggningen för att senare undersöka om och vilka möjligheter som finns till eventuella praktikplatser och anställningar hos oss”, skriver hon i ett mejlsvar.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst