Gå direkt till textinnehållet
Sörmlands sparbank Foto: Alexander Donka

Banken reser sig efter skandalen

För ett år sedan besökte Finansliv Sörmlands Sparbank efter skandalen med bankens tidigare vd. Sedan dess har banken bytt vd två gånger till och gått igenom flera utredningar. Nu vill de anställda lägga krisen bakom sig för gott.

Det har gått två år sedan Bettina Johansson blev kallad till det där mötet då allting började. Hon satt och jobbade vid sitt skrivbord på Sörmlands Sparbanks huvudkontor vid Strömplan i centrala Katrineholm. Utanför fönstret strosade shoppingsugna katrineholmare som vanligt mellan butikerna på Köpmangatan och Hantverkaregatan. Några vilade benen på stenbänkarna som omgärdar det lilla gatstenstorget framför banken.

Detta har hänt

Juni 2016. Efter en anonym anmälan om att vd Joacim Lindgren använt bankens pengar till privat lyxkonsumtion tas han ur tjänst och blir uppsagd dagen innan han ska sluta. Han polisanmäls av banken. Erik Hägglöv träder in som tillförordnad vd.

Augusti 2016. Ställföreträdande vd, vice vd, säkerhetschefen och chefsjuristen lämnar sina roller i banken utan avgångsvederlag.

September 2016. Daniel Eriksson tillträder som ny vd.

Oktober 2016. Finansinspektionen startar en utredning av banken. Samtidigt pågår ett flertal interna utredningar samt en förundersökning mot Joacim Lindgren gällande trolöshet mot huvudman.

December 2016. Bankens styrelseordförande avgår och Birgitta Johansson-Hedberg tillsammans med två ledamöter väljs på en extrainsatt årsstämma.April 2017. Ytterligare två ledamöter väljs på årsstämman, vilket innebär att hela styrelsen är utbytt. Styrelsen som satt fram till december 2016 nekas ansvarsfrihet.

Maj 2017. Daniel Eriksson slutar som vd. Erik Hägglöv utses till ny vd.

September 2017. Banken och tidigare vd Joacim Lindgren förlikas. Villkoren för förlikningen är hemliga.

November 2017. Finansinspektionens utredning visar på brister i styrning och ledning. Sörmlands Sparbank får en anmärkning och en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

April 2018. Erik Hägglöv går i pension och Sören Schelander tillträder som ny vd. Bankens huvudmän beslutar enhälligt att inte kräva skadestånd från de tidigare styrelseledamöterna.

Plötsligt kom bankens chefs­jurist fram till Bettina Johanssons skrivbord och bad henne följa med till ett konferensrum i när­heten. Vad mötet handlade om fick hon inte veta, annat än att hon behövdes i sin roll som klubb­ordförande för Finansförbundet och personalrepresentant i Sörmlands Sparbanks styrelse.

I rummet väntade flera av bankens övriga styrelsemedlemmar med sammanbitna miner. Bettina Johansson satte sig på en ledig stol.

Under mötet fick hon veta att en anonym anställd larmat om att bankens vd Joacim Lindgren hade använt företagets pengar till privata utgifter. Larmet kom mindre än en månad innan Joacim Lindgren skulle lämna vd-posten. Det bedömdes vara så allvarligt att han arbetsbefriades.

Jag kommer ihåg att jag var både chockad och besviken.

– Jag kommer ihåg att jag var både chockad och besviken, säger Bettina Johansson.

Hon visste inte då att det hon precis fått höra bara var toppen av isberget. Att skandalen skulle växa och växa under de kommande veckorna och månaderna tills alla styrelsemedlemmar som hon nyss träffat tvingats lämna banken.

Vice ordförande Magnus Wärulf och klubbordförande Bettina Johansson. Foto: Alexander Donka

Cigarrer, viner, hotellvistelser, resor och en väldigt dyr designerväska. Detaljerna kring den förre detta vd:ns lyxliv har snurrat runt i pressen och är välkända för de flesta vid det här laget.

Joacim Lindgren sades upp dagen innan han skulle sluta på Sörmlands Sparbank, och gick därmed miste om sitt avgångs­vederlag på 9,1 miljoner kronor. Han polisanmäldes för förskingring och trolöshet mot huvudman.

Ett par månader senare fick flera ur ledningsgruppen lämna banken, däribland chefsjuristen som kallat Bettina Johansson till mötet tidigare. Även de fick gå utan avgångsvederlag.

De anställda på banken fick många frågor från kunderna i början. Genom informationsmöten, samtal och olika stödmaterial fick de hjälp med vad de skulle svara.

Sörmlands Sparbank har också ett samtalsstöd som anställda kan använda sig av. I vanliga fall krävs ett godkännande av den närmaste chefen, men det kravet togs bort under krisen.

– Man kunde själv ta den kontakten när man kände att det behövdes. Jag tror att det har hjälpt många, säger Bettina Johansson.

Många kunder har haft glimten i ögat och sagt till exempel »bjuder du på vin i dag?«.

Jim Lindström var bankchef för Sörmlands Sparbanks kontor i Vingåker under krisen, och mötte många företagskunder. Personligen tyckte han inte att reaktionerna var särskilt svåra att hantera. De flesta kunde skilja mellan de personer som skandalen gällde och resten av banken.

– Många kunder har haft glimten i ögat och sagt till exempel »bjuder du på vin i dag?«. Men det är klart att när samma skämt återkommer gång på gång är det inte lika roligt, säger Jim Lindström, som i dag är företagschef på Katrine­holmskontoret.

I oktober 2016 tillsatte Finans­inspektionen en utredning av Sörmlands Sparbank. Strax därefter tvingades bankens styrelse­ordförande Sven-Olov Carlsson bort vid ett extrainsatt möte. Ny ordförande blev Birgitta Johansson-Hedberg, som tidigare bland annat varit vd på dåvarande Föreningssparbanken (nu Swedbank) och vice ordförande på Finans­inspektionen.

Några månader senare hade hela styrelsen bytts ut.

Läs också

Efter skandalen i Sörmland

– Innan jag tillträdde som styrelse­ordförande hade jag noggrant analyserat bankens situation och hade en ganska god uppfattning om vad som behövde åtgärdas både vad gäller affärsstrategi och regelefterlevnad. Jag visste att Sörmlands Sparbank har en mycket stark ställning på sin marknad och fann att banken, precis som jag trott, hade både kunniga och lojala medarbetare. Problemen fanns i styrning och kontroll på styrelse- och ledningsnivå, säger Birgitta Johansson-Hedberg i ett mejl till Finansliv.

Den nya styrelsen med Birgitta Johansson-Hedberg i spetsen krävde tillbaka pengar från de tidigare styrelseledamöterna, eftersom de fått för mycket i arvode. Alla betalade. Även den förre vd:n Joacim Lindgren skulle krävas på pengar, meddelade styrelsen.

Vid årsstämman i april 2017 nekades delar av den gamla styrelsen ansvarsfrihet, vilket är mycket ovanligt.

I samma veva besökte Finansliv Katrineholmskontoret. Det hade då gått knappt ett år sedan det där första mötet som Bettina Johansson kallades till.

Banken hade en ny vd, Daniel Eriksson, sedan drygt ett halvår tillbaka. Han var tänkt att efterträda Joacim Lindgren redan innan skandalen uppdagades. Bettina Johansson var med i rekryteringsprocessen av honom. Men eftersom Joacim Lindgren blev arbetsbefriad innan Daniel Eriksson kunde tillträda fick Erik Hägglöv, tidigare vd på Sparbanken Nord, träda in som tillförordnad vd emellan. Daniel Eriksson deltog dock i krisarbetet under sensommaren 2016.

När Finansliv träffade honom på våren 2017 sade han att banken arbetat på fel sätt tidigare och att det fanns mycket att förbättra vad gäller intern kontroll och styrning. Han påpekade också att förändringsarbetet skulle ta flera år.

Men redan innan artikeln gick i tryck slutade Daniel Eriksson.

Det har spekulerats kring om han fick sparken av den nya styrelsen. Birgitta Johansson-Hedberg nekar till det.

– Han bad att få sluta, säger hon.

Den tidigare tillförordnade vd:n Erik Hägglöv trädde in som vd i stället.

Att byta vd så många gånger på kort tid innebar stora omställningar för personalen. Men Bettina Johansson är glad över att det blev just Erik Hägglöv som tog över när Daniel Eriksson slutade.

– Det var tur att Erik kunde ställa upp som vi redan kände lite, eftersom han hade hoppat in tidigare. Han är en trygg och erfaren person, som skapade lugn för styrelsen och banken.

Det har varit tufft för många och på olika sätt.

Jim Lindström instämmer. Både han, Bettina Johansson och Birgitta Johansson-Hedberg framhåller att tryggheten också fanns – och finns – hos de anställda. Samanhållningen i banken är stark, vilket har hjälpt mycket under krisen.

– Det har varit tufft för många och på olika sätt. Men vi pratar mycket och stöttar varandra. Alla ställer upp för varandra, säger Bettina Johansson.

– Vi är i grunden en trygg organisation, många har jobbat länge inom banken och vi vet vad vår kärnverksamhet är, säger Jim Lindström.

– Medarbetarna har medverkat i förändringarna på ett fantastiskt sätt. Mangrant har man slutit upp på informationsmöten och utbildningar och oavsett roll i banken finns en väldig medvetenhet och respekt för regelefterlevnaden, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Under hösten 2017, några månader efter Finanslivs besök, meddelade Finansinspektionen resultatet av sin utredning. Sörmlands Sparbank hade brustit i sin riskhantering, styrning och kontroll, enligt FI. Bristerna har uppstått på grund av att den tidigare styrelsen inte tagit sitt ansvar. Det har inte funnits några rutiner för hur kontrollen av vd:ns kostnads­redovisning ska skötas, konstaterar FI. Ansvarsfördelningen har varit otydlig, och de som har haft som uppgift att kontrollera vd:ns utgifter har varit direkt underställda honom. Banken har saknat den organisationsstruktur som krävs enligt lag.

Sörmlands Sparbank fick en anmärkning och en sanktions­avgift på 12,7 miljoner kronor.

Beskedet kom inte som någon överraskning. Banken hade haft löpande kontakt med FI sedan utredningen påbörjades, och de interna utredningarna visade på samma brister. Arbetet med att åtgärda dem hade redan börjat när sanktionsavgiften kom.

Bland annat togs företagskorten bort direkt. I stället får de anställda numera använda sina privata kort och skicka in kvitton för sina utlägg.

Andra åtgärder har tagit längre tid. Delar av organisationen har omorganiserats för att göra styrning och kontroll tydligare. Flera chefer har fått söka om sina tjänster. Bankens riskkontroll och compliance (regelefterlevnad) var tidigare utlagt externt, men har nu plockats in i banken.

– Det gör att kunskap och erfarenheter stannar och sprids i banken, något som i sin tur minskar riskerna och ökar stabiliteten, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Omorganisationerna har påverkat alla anställda i banken, inte minst klubben. Bettina Johansson och vice ordförande Magnus Wärulf har suttit i många förhandlingar och haft mängder av samtal med medarbetare och ledning sedan krisen började.

– Det har varit mycket att göra. Vi har inte kunnat jobba så mycket proaktivt under den här tiden, utan mest hanterat akuta ärenden, säger Bettina Johansson.

Man har släppt det som har varit och vill blicka framåt. Få lugn och ro och återgå till normal verksamhet.

Hon har lärt sig mycket under resans gång. Både om sig själv och hur olika alla reagerar i en kris, och om hur man ska ta sig ur den.

Nu har det gått två år sedan det där första mötet, och lugnet börjar äntligen lägga sig över Sörmlands Sparbank. Bettina Johansson är redo att lägga allt bakom sig, komma in i vardagen igen och jobba. Hon upplever att de flesta anställda känner likadant.

– Man har släppt det som har varit och vill blicka framåt. Få lugn och ro och återgå till normal verksamhet. Ta hand om våra kunder och banken, det är vad alla vill göra.

Jim Lindström håller med. Det är inte själva skandalen som har varit jobbigast, tycker han, utan den utdragna processen som följt av den. Han tycker det är bra att hela verksamheten har granskats och förbättrats, det gör att banken förhoppningsvis står bättre rustad inför framtiden. Men nu vill han gå vidare.

– Nu har vi en ny vd, det känns bra. Nu blickar vi framåt.

Sören Schelander tillträdde som vd på Sörmlands Sparbank i april i år, när Erik Hägglöv gick i pension. Han är bankens fjärde vd på två år. Men nu ska förhoppningsvis vd-bytena bli färre. Bettina Johansson har varit med och rekryterat Sören Schelander och hon tror att han kan driva verksamheten framåt mer långsiktigt.

– Det känns jättespännande och bra, säger hon.

Ett par veckor efter att Sören Schelander tillträdde höll banken årsstämma. Där beslutade bankens huvudmän att inte kräva skadestånd av de tidigare styrelseledamöter som nekades ansvarsfrihet vid förra årets stämma. Beslutet var enhälligt.

– De juridiska bedömningar som stämman hade som underlag för sitt beslut visade att möjligheten att vinna en sådan process var liten, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Bettina Johansson tycker att det var ett bra beslut.

– Jag tror att alla känner att det var skönt. Vi har redan lämnat det där bakom oss, det skulle bara riva upp allt igen, säger hon.

Banken har också valt att förlikas med den tidigare vd:n Joacim Lindgren. Alternativet hade varit att gå vidare till skiljenämnd, men styrelsen ansåg att förlikning var mer fördelaktigt.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

– Mer kan jag inte säga eftersom parterna förbundit sig att inte röja vad förlikningen innebar, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

Åklagarens förundersökning mot Joacim Lindgren pågår däremot fortfarande. Det är alltså ännu inte klart om den tidigare vd:n kommer att dömas för något brott eller inte, eller om han ens kommer att åtalas.

Men Bettina Johansson går inte och väntar på svar. Banken behöver ingen dom för att kunna släppa allt som hänt, tycker hon.

– Det känns som att vi redan har gjort ett avslut och gått vidare.

Mest läst

»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika