Gå direkt till textinnehållet
Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare Finansliv.Foto: Tor Johnsson

Dags att gå från ord till handling

Ledare Hållbarhetsfrågor har gått från särskilda avdelningar och personer till att genomsyra hela bankerna och det är i dag en fråga för vd:ar och i styrelserum. Men när kommer jämställdhetsfrågan dit, skriver Finanslivs chefredaktör Helena Giertta.

Löneutvecklingen för branschen i stort ser mycket bra ut för 2021, med ett genomsnitt på 4,3 procent inom BAO-området. Alltså mer än 2020 då lönerna i snitt höjdes 4,2 procent.

Men löneökningarna är inte jämnt fördelade. Medan en rådgivare utanför Stockholm i genomsnitt fick en löneökning på 2 procent, upp till 27 475 kronor så fick en företagsrådgivare i Stockholm i genomsnitt en ökning med 4 procent till en lön på 53 900 kronor. Skillnaden mellan lågavlönade och högavlönade ökade alltså 2021.

Riktigt samma mönster ser vi inte på kundtjänstsidan där de lägst betalda kundmottagarna i genomsnitt fick 3 procent i ökning till 25 825, vilket även de högst betalda fick och därmed hamnade på en lön på 41 200.

Löneskillnaderna inom Backoffice-området är mindre än i övriga grupper med ett spann på 32 000 till 39 000 kronor där en grupp, Backoffice: aktie, valuta och fondhandel, i genomsnitt fick en löneminskning förra året, medan övriga fick mellan 1-4 procent i lönepåslag 2021.

Bland IT-programmerare har det skett en utjämning under 2021 då gruppen med de lägst betalda i genomsnitt fått 5 procent i löneökning, medan de med högst lön fått i genomsnitt 2 procent ökning. Det betyder att spannet mellan lägst och högst i den gruppen ligger mellan 38 500 och 53 000 kronor. Observera att det är genomsnitt för de största grupperna i respektive kategori. Det går alltså inte att se vad olika individer har fått.

Kön verkar fortfarande vara en av de viktigaste egenskaperna för att få högre lön inom finansbranschen. Män fick även 2021 en högre löneökning än kvinnor. Vilket de fått sju av de elva senaste åren. Förra året steg männens löner med 4,5 procent och kvinnornas löner 4,1. Det beror förstås delvis på att det finns fler kvinnor bland de lågavlönade yrkena än bland de högavlönade. Men som vi kunde se i statistiken är det inte självklart inom branschen att de som tjänar mer också får mer i löneökning.

Men siffrorna fördelat på kön är tydliga. Lönegapet mellan kvinnor och män ökar och jämställdheten minskar. Från arbetsgivarnas sida hävdar de med emfas att detta är en viktig fråga för att kunna rekrytera rätt kompetens och rätt personer till bankerna. Men ändå fortsätter det år efter år, med högre procentuella påslag för männen. Vad krävs för att något ska ske? Vi åkte till Sparbanken Skåne och där har de lyckats jämna ut lönerna, nästan bara genom att bestämma sig.

Hållbarhetsfrågor har gått från särskilda avdelningar och personer till att genomsyra hela bankerna och det är i dag en fråga för vd:ar och i styrelserum. Men när kommer jämställdhetsfrågan dit?

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord