Gå direkt till textinnehållet
Danske Bank och SUP46 startar nu webbplatsen TheHub.se. Målet är att underlätta för startups att rekrytera talanger, hitta och kontakta investerare och erbjuda olika verktyg.
Danske Bank och SUP46 startar nu webbplatsen TheHub.se. Målet är att underlätta för startuper att rekrytera talanger, hitta och kontakta investerare och erbjuda olika verktyg.

Danske Bank bakom ny plattform för att hjälpa svenska startupbolag

Danske Bank och SUP46 startar nu webbplatsen TheHub.se. Målet är att underlätta för startupbolag att rekrytera talanger, hitta och kontakta investerare och erbjuda olika verktyg.

Hallå där Ann Krumlinde, vd för Danske Bank i Sverige – varför behövs TheHub.se?

– TheHub behövs för att fler startupbolag och tillväxtbolag i Sverige ska få bättre förutsättningar att växa och nå sina mål, något som vi kan konstatera att TheHub i Danmark bidragit till.
– Danske Bank vill ta en aktiv roll i samhället, möjliggöra tillväxt och gynna innovationskraft i Sverige. Som ett led i det arbetet har vi som mål att ytterligare stärka relationen med startupbolag och unga företag och stödja dem i deras tillväxtresa.

Vad kan plattformen hjälpa startupbolag med?
– För att förstå vilka utmaningar unga bolag står inför har vi intervjuat 150 nordiska startup- och tillväxtbolag. Det stod ganska snart klart att de tre gemensamma utmaningarna som finns för bolag i en utvecklingsfas är att hitta finansiärer, hitta rätt kompetens och best practice för den egna verksamheten. Med det i ryggen beslutade vi oss för att lansera dessa tre delar i TheHub och vi kommer löpande att utvärdera och utveckla plattformen i syfte att fortsätta stödja dessa bolag.

 Vilka erfarenheter har Danske Bank från den danska förlagan?
– TheHub i Danmark har fått ett väldigt fint mottagande och är i dag med sina 30 000 månatliga besökare och dryga 600 registrerade startupbolag en av landets viktigaste digitala plattformarna för startuper.
– Det vi framförallt har lärt oss är vikten av att vara nära bolagen och utveckla plattformen tillsammans med användarna. Därför är det extra roligt att vi i Sverige lanserar TheHub tillsammans med SUP46 som länge arbetat för att underlätta för och lyfta fram svenska startupbolag.
– Vi har också ett starkt och brett kontaktnät i Sverige genom Malmöstartups, Minc, G-LAB21 och LEAD. Vi ser också fram emot att kunna bjuda in nya samarbetspartners som delar vår vision att skapa bättre villkor för entreprenörer, startuper och tillväxtbolag i Sverige och i Norden.

 Har banken fått fler kunder bland startupbolag?
– Vi kan se ett positivt momentum i Danmark, men man ska komma ihåg att det primära syftet med TheHub är inte att generera nya kunder utan att stödja bolagen i deras resa mot tillväxt.

Text: Åsa Berner

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord