Gå direkt till textinnehållet
Rekryteringsföretagen Incluso och Amendo ligger bakom rekryteringstjänsten Career Sweden, som ska ge finansjobb för nyanlända, utrikesfödda akademiker.
Rekryteringsföretagen Incluso och Amendo ligger bakom rekryteringstjänsten Career Sweden, som ska ge finansjobb för nyanlända, utrikesfödda akademiker.

De vill lotsa nyanlända akademiker till finansjobb

Den nya rekryteringstjänsten Career Sweden ska vaska fram den outnyttjade kompetensen som finns bland nyanlända utrikesfödda akademiker. Målet är att serva ekonomi- och finansbranschen med talanger som under sex månaders betald praktik får visa vad de går för.

– Många finansföretag har svårt att hitta de här supertalangerna som står utanför samhället och ofta inte kommer längre än till farstun i att söka jobb. Vi vill vara en brygga och ge företagen mod att våga ta stafettpinnen och öka på sin mångfald under säkerställd affärsnytta, säger Marianne Nilsson som är en av dem som arbetat fram initiativet.

Idén kläcktes i samarbete mellan rekryteringsföretagen Incluso och Amendo. Förutom Marianne Nilsson och David Lundborg från Incluso är det Susanne Bagger och Nora Gunnäng från Amendo som tagit fram konceptet. De har alla lång erfarenhet av rekrytering, inklusive att matcha utrikesfödda akademiker till jobb. Processen att vaska fram rätt kandidater är densamma som vid vanliga rekryteringar, förklarar de.
– Vi utgår från kravprofilen från företaget som söker en person och matchar mot tre till fem kandidater som vi gjort tester på, bakgrundsvaliderat och intervjuat. Tester för personprofiler och kapacitetstester finns på alla språk, det är inget problem. Matematik är dessutom ett internationellt språk och dessutom är många av våra kandidater helt flytande i engelska, säger Nora Gunneng.

De här kandidaterna har starka akademiska meriter och kvalifikationer för olika roller inom just ekonomi, bank, finans och försäkring, förklarar hon. Exempel på kompetenser är aktuarier, statistiker, analytiker, controllers och systemvetare.
– Det personen behöver komplettera med är svenska lagar och regler, vad som gäller i Sverige och på svenska arbetsplatser. Vi hjälper till med arbetsledning under praktiken om det behövs, och erbjuder också företagen att samtidigt arbeta med företagets attityder och värderingar, säger Susanne Bagger.

Finansföretagen anställer alltså inte personen, utan ger den utrikes födda en praktikplats på ett halvår, där lönen ska ligga runt 20 000 kronor. Lönen blir mer marknadsmässig om personen sedan anställs, förklarar Susanne Bagger. Hon menar att upplägget gör att arbetsgivaren styr och äger processen. Career Sweden lämnar en rekryteringsgaranti så att de gör om rekryteringen om det inte skulle falla väl ut.
– Även om personen inte får fast anställning efter de sex månaderna, så är det gynnsamt för kandidaten eftersom han eller hon fått praktik. Det här är på riktigt, det är ingen välgörenhet och helt utan offentligt stöd – arbetsförmedlingen är inte inblandad alls. Det gör att personen som praktiserar inte heller står till arbetsmarknadens förfogande – och alltså inte plötsligt kan ryckas ifrån dig, säger David Lundborg som är vd på Incluso.

På de fyra månader som gått sedan starten i augusti har 600 kandidater anmält sig.  När vi träffas i december är tjänsten precis lanserad, och ingen kandidat är ännu ute på kvalificerad praktik i branschen. Susanne Bagger, vd på Amendo, är säker – detta är rätt satsning. Det handlar både om företagens överlevnad och om samhällsansvar, menar hon.
– Vi har länge arbetat med kompetensbaserad rekrytering och samtidigt känt att vi vill ta ett mer aktivt steg mot att säkerställa mångfald i vårt kandidaturval. Vi hoppas kunna hjälpa företag att se alla fördelar som medarbetare med olika bakgrunder tillför och samtidigt ta tillvara på all den kompetens som finns i landet, säger hon.

Trots att kandidaterna många gånger har hög utbildning och spetskompetens på olika områden kan till exempel ett praktikarbete som redovisningsassistent vara en bra början, menar Marianne Nilsson.
– I arbeten med tydliga rutiner kan det vara lättare att slussa in någon med annan bakgrund. Det här ska vara ett första steg för nyanlända akademiker att påbörja och bygga sin karriär i Sverige. För att underlätta arbetsgivarens inkluderingsarbete har vi lagt in coachning, fadderskapsupplägg och handledning i tjänsten, säger hon.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Alexander Donka

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord