Gå direkt till textinnehållet
Klarnas kontor på Sveavägen i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

»Det kommer inte läka över en natt«

Den senaste tiden på Klarna har varit turbulent, och fortfarande råder en splittring mellan de som ville ha ett kollektivavtal och de som inte ville det. »Det kommer inte läka över en natt. Vi behöver få i gång samarbetet, både sinsemellan och med arbetsgivaren« säger Jon-Artur Holte, ledamot i Unionens avgående klubbstyrelse.

I början av november kom beskedet att den strejk som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om på Klarna blåstes av, eftersom banken tecknat kollektivavtal. Men inte med Unionen – som förhandlat med Klarna sedan i våras – utan med Finansförbundet.

Från årsskiftet kommer Klarna att vara anslutna till BAO (arbetsgivarna inom bank och finans) och omfattas av kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet, Sveriges Ingenjörer och Akavia.

– Det var en oerhörd lättnad. Jag tror alla på Klarna var glada, först och främst för att det blev ett avtal och ingen strejk, och att den stressiga tiden nu är över, säger Jon-Artur Holte, som är styrelseledamot i Unionenklubben på Klarna.

Klarna – Detta har hänt

  • I oktober meddelade Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia att fackförbunden valt att avsluta förhandlingarna om kollektivavtal med Klarna, eftersom man inte upplevde att de ledde någon vart.
  • Några dagar senare varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk på Klarna, ifall inget kollektivavtal tecknats innan den 7 november. Under dagarna som följde la flera fackförbund sympativarsel.
  • Den 3 november kom beskedet att Klarna tecknar kollektivavtal med Finansförbundet, Sveriges Ingenjörer och Akavia. Därmed blåstes strejken av. Det nya kollektivavtalet träder i kraft vid årsskiftet och innebär att Klarna ansluter sig till BAO (arbetsgivarna inom bank och finans).

 

För de anställda på Klarna har det varit en turbulent tid, berättar Jon-Artur Holte. Själv kom han tillbaka till banken efter studieledighet i somras.

– Det har varit mycket stress under hösten, och väldigt uppdelat mellan dem som stöttat kollektivavtal och de som inte velat ha kollektivavtal. Det har varit ganska hårda ord mellan grupperna.

Hur har det påverkat er?

– Det har påverkat arbetsmiljön oerhört mycket. Det har varit jobbigt för många att vara på jobbet på grund av det.

Även om situationen har lugnat ner sig sedan beskedet om kollektivavtalet kom finns splittringen fortfarande kvar, enligt Jon-Artur Holte.

– Det är inget som kommer läka över en natt. Vi behöver få i gång samarbetet, både sinsemellan och med arbetsgivaren. Det är något vi behöver arbeta med i den nya klubben och med Finansförbundet.

Jon-Artur Holte

Unionen har 700–800 medlemmar på Klarna, som nu väntas gå över till Finansförbundet, Sveriges Ingenjörer eller Akavia. Men Unionenklubben och styrelsen finns fortfarande kvar på Klarna, eftersom det nya kollektivavtalet inte träder i kraft förrän 1 januari 2024.

– Unionen har bett sina medlemmar att vänta med att gå över till efter årsskiftet för att hålla pressen uppe, eftersom kollektivavtalet inte är påskrivet än, säger Jon-Artur Holte.

När kollektivavtalet har trätt i kraft kommer en ny klubb för Finansförbundets medlemmar att bildas. Jon-Artur Holte är numera medlem i både Unionen och Finansförbundet, och planerar att kandidera till den nya klubbens styrelse.

– Det blir val till den nya klubbstyrelsen nästa år, antagligen i början av februari. Fram till dess är det förberedande arbete som gäller. Vi håller möten med de anställda och ser till att informationen kommer ut till alla om att de ska gå över till ett fackförbund som är del av kollektivavtalet, och stöttar dem under tiden. Där får vi också hjälp av Finansförbundet, säger Jon-Artur Holte.

Just nu pågår inga samtal mellan de lokala medlemmarna och arbetsgivaren. I stället är det Finansförbundet centralt som för samtal med Klarna.

– Samtal med klubben har inte påbörjats än, det får vi dra igång efter att kollektivavtalet är påskrivet, säger Jon-Artur Holte.

Vad hoppas du att det nya kollektivavtalet ska leda till?

– Jag hoppas att det kommer gå bättre att kompromissa med arbetsgivaren, att de lyssnar på vad medlemmarna säger och inser att vi kan ge bra input och göra Klarna till ett bättre företag.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord