Gå direkt till textinnehållet
Heidi Larsson, PayEx i Visby. Foto: Tor Johnsson

»Du får mer inflytande och insyn«

På jobbet Antalet medlemmar i Finansförbundet ökade med 800 förra året. Att dra igång en fackklubb på arbetsplatsen behöver inte vara svårt. Heidi Larsson är ordförande i den nystartade klubben på Payex i Visby.

När företaget Payex togs över av Swedbank bytte de samtidigt kollektivavtal från Unionen till Finansförbundet. Då blev det naturligt att också starta en ny fackklubb.

– Vi ställde frågan på Unionenklubbens årsmöte om vi inte i stället skulle ha en klubb med tillhörighet till Finansförbundet och det blev ja till det, säger Heidi Larsson, som tycker att det är ganska stora skillnader mellan de båda fackförbunden.

– Det är mer inflytande och insyn som medlem i Finansförbundet.

Att starta en fackklubb är inte alls svårt, enligt Heidi Larsson, som tycker att hon fått mycket stöd från både koncernklubb och kansli.

Läs också

Så startar du en klubb på din arbetsplats

– Jag fick jättemycket hjälp av Finansförbundets kansli. Jag kände mig nästan bortskämd och behövde inte göra mycket mer än att sätta mitt namn under protokollen. När vi skulle ha årsmöte fick jag hjälp med att ordna så att det gick att genomföra digitalt, eftersom vi av kända skäl inte kan träffas fysiskt.

Det är viktigt att vara tydlig mot medlemmarna på arbetsplatsen med vad man vill med en facklig verksamhet.

– Det gäller att vara aktiv gentemot sina medlemmar. Vi ville framför allt ha ett närmare samarbete med HR, stab och ledning och inflytande och insikt i verksamheten. På det viset kan vi vara ett stöd och kan också vara med och påverka i fackliga frågor.

Heidi Larsson, PayEx i Visby. Foto: Tor Johnsson

Arbetsgivaren var enbart positiv till den nya klubben.

– De var snarare oroliga att vi inte skulle starta klubb. De såg enbart fördelar med att den fackliga verksamheten bedrivs i samma fackförbund, eftersom Swedbank redan tidigare hade kollektivavtal med Finansförbundet.

I början var det lite trögt att få med folk i styrelsen, men så småningom blev de en styrelse på fem personer. Hur mycket tid man vill lägga ner på fackligt arbete är mycket upp till en själv, menar Heidi Larsson. Själv avsätter hon som ordförande en dag per vecka till fackligt arbete. Då sitter hon i klubbrummet som finns på kontoret och arbetar. I övrigt arbetar hon större delen av tiden hem­ifrån. Företaget har totalt dryg­t 700 anställda, i Visby sitter ungefär 300 av dem.

– I samband med årsmöten lägger jag ner mer tid. Totalt blir det kanske 30–35 procent av min arbetstid om man inkluderar möten. Men det gäller mig som ordförande. De övriga i styrelsen behöver inte lägga så mycket tid, utöver styrelsemöten och årsmöten, om de inte önskar.

Viktigt när man startar klubb

• Engagerade medlemmar. Alla behöver inte jobba i en styrelse, men om man tycker det är viktigt med en klubb behöver man delta i årsmöten och bidra som en aktiv medlem.

* Kompetenta förtroendevalda. Det behövs minst tre personer för att vara en klubbstyrelse.

• Ha en bra och tydlig relation med arbetsgivaren.

Att det kan vara lite tufft att få medlemmar till styrelsen har hon förståelse för.

– Det handlar om vilka arbetsuppgifter man har, vissa är schemalagda så att det kan kännas svårt att vara borta för möten. Men vill du vara aktiv så samarbetar arbetsgivaren. Det är aldrig omöjligt.

Det fackliga arbetet gör att klubben har inflytande och insyn. Just nu håller klubben på med en lönekartläggning.

– Det är roligt och givande att hålla på med fackligt arbete. Jag uppmanar alla som har chansen att ta den.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst