Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Så startar du en klubb på din arbetsplats

På jobbet Hitta ett par bundsförvanter, prata med kollegerna och ring oss på kansliet. Det råder Daniel Wallmark, ombudsman på Finansförbundet, den som går i funderingar på att starta en klubb på arbetsplatsen.

Att ha en klubb på arbetsplatsen är viktigt av flera skäl, enligt Daniel Wallmark.

– Vi har ett decentraliserat kollektivavtal som gäller tillsvidare. Det innebär att det inte är några avtalsrörelser. Det ger ett stort ansvar till varje arbetsgivare lokalt och möjlighet för alla medlemmar lokalt att förverkliga kollektivavtalet.

Daniel Wallmark

Exempelvis står i kollektivavtalet att det ska vara en lönerevision varje år. Det står att alla medlemmar ska ha inflytande över sina arbetstider. Men hur går det till?

–  Arbetsgivaren och den lokala klubben ska samarbeta om de frågorna. Det stora värdet i ­kollektivavtalet är alla medlemmars inflytande på sin arbetsplats. Det förverkligas genom en klubb.

Kollektivavtalet styr inte hur varje arbetsplats ska fungera och organiseras, arbetsgivarna kan göra på olika sätt, men de behöver ha en motpart att förhandla med. De anställda behöver välja representanter som kan föra dialog med banken så att de kan utveckla verksamheten tillsammans, enligt Daniel Wallmark.

Det stora värdet i ­kollektivavtalet är alla medlemmars inflytande på sin arbetsplats. Det förverkligas genom en klubb.

– Man kan säga att kollektiv­avtalet finns där som ett golv för villkoren. Det är ingen annan som kommer att göra överenskommelser om löner. Kollektivavtalet förutsätter att det finns en klubb. Det kan ibland låta som en tröskel, men det har också gjort att vår bransch är full av starka självständiga klubbar. Det är bra för vårt fackliga inflytande att det är på det viset.

Utöver storbankernas koncernklubbar så finns drygt 50 klubbar inom Finansförbundet.

– Vi jobbar hela tiden för att det ska bli fler, alla arbetsplatser som har kollektivavtal bör också ha en klubb. När vi tecknar nya kollektivavtal med nya arbetsplatser börjar vi direkt prata om fackklubb. De allra flesta av våra medlemmar jobbar på arbetsplatser som har en klubb, eftersom så många av våra medlemmar jobbar på de fyra storbankerna.

Om man gå i tankar om att starta en klubb, hur gör man då?

– Hitta en eller ett par bundsförvanter så att ni kan hjälpas åt. Prata med kollegerna. Prata om att ni vill dra igång en klubb. Ring till oss på kansliet. Vi jobbar med att möjliggöra att starta klubbar.

Vi coachar, bidrar och hjälper till med det som kan vara utmanande att göra på egen hand.

Det finns vissa saker som formellt behöver vara på plats. Man behöver få ihop en styrelse och ha ett medlemsmöte till exempel.

– Men allt det jobbet erbjuder vi på kansliet hjälp med. Vi coachar, bidrar och hjälper till med det som kan vara utmanande att göra på egen hand.

Det första steget är att det formella beslutet ska tas, ett medlemsbeslut.

– Men fundera inte på vem som är medlem i första skedet. Att starta en klubb har så stor påverkan på arbetsplatsen, det är både demokratiskt rimligt men också viktigt att få med så många som möjligt. När klubben startar är det bara Finansförbundets medlemmar som kan påverka klubben och välja vilka som ska arbeta i styrelsen. Det behöver vara tillräckligt många medlemmar för att arbetsgivaren ska tycka att det är viktigt att lyssna.

Läs också

»Du får mer inflytande och insyn«

När bildandet av en klubb ännu är i sin linda är det bra att tala om för arbetsgivaren att man vill starta en klubb och utse förtroendevalda. Man kan höra av sig till en HR-chef eller enhetschef och berätta det, och be om att få informera om planerna på arbetstid.

– De flesta arbetsgivare tycker att det är bra att det finns en klubb.

När styrelsen är vald bör man sätta sig och ha ett styrelse­möte och planera vad man ska göra under året.

– Det vanliga är att man träffar arbetsgivaren varannan vecka eller en gång i månaden där arbetsgivaren informerar om vad som händer och att man har ett löpande samtal om verksamheten.

Hur många som ska ingå i en klubbstyrelse beror på hur stor arbetsplatsen är.

– Man ska vara tillräckligt många för att kunna representera alla på arbetsplatsen och orka med att göra jobbet. Och man ska gärna vara tillräckligt många för att kunna fortsätta att vara en styrelse även om det är någon som blir sjuk eller föräldra­ledig. Men man behöver vara tillräckligt få för att det ska gå lätt att prata och få förtroende för varandra.

De personer som ingår i styrelsen kommer att på sin arbetstid få gå utbildningar genom Finansförbundet. Personerna väljs första gången formellt på ett medlemsmöte, dit alla medlemmar ska bjudas in i god tid.

– Medlemsmötet hjälper vi på kansliet till att ordna. Man behöver förhålla sig till de stadgar som finns. När mötet är avklarat lämnar man bara en kopia på mötesprotokollet till arbetsgivaren. Då är man en klubb och då får man ta beslut.

Att vara förtroendevald är ett av de snabbaste sätten att utvecklas på sin arbetsplats, enligt Daniel Wallmark.

–  Man får reda på hur det funkar i hela banken och man får massor av kompetensutveckling genom utbildningar och genom nya uppgifter man ställs inför.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord