Gå direkt till textinnehållet
Elisabeth Svantesson. Foto: regeringen

Fler ska betala statlig inkomstskatt – ökar möjligheten att löneväxla

Regeringen pausar den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket innebär att betydligt fler kommer få betala den högre skatten nästa år. Men det gör också att fler kan löneväxla.

– Våra samarbetspartier har beslutat att pausa uppräkningen av skiktgränserna nästa år, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) till TT.

Statlig inkomstskatt betalas av de som tjänar över ett visst belopp. Skattenivån är 50 procent på det överskjutande beloppet, i stället för ca 30 procent som den kommunala inkomstskatten ligger på. Den så kallade brytpunkten eller skiktgränsen, som avgör vid vilken lönenivå statlig skatt ska betalas, justeras i normala fall upp i takt med inflationen.

I år ligger gränsen på 51 000 kronor i månaden. En automatisk justering skulle innebära att brytpunkten höjs till 57 000 kronor i månaden nästa år.

Men nu har regeringen beslutat att pausa höjningen. Det innebär att brytpunkten kommer ligga kvar på 51 000 kronor 2024 – och att betydligt fler kommer betala statlig inkomstskatt än om nivån hade höjts.

– I valet mellan att göra ytterligare en historiskt stor uppräkning och finansiera andra åtgärder, exempelvis för hushållen, väljer vi det senare, säger Elisabeth Svantesson.

Läs också

Så hög lön behövs för att bibehålla pensionen

Men den pausade höjningen ökar också möjligheterna för löneväxling. Löneväxling är när du som arbetstagare får en del av din bruttolön avsatt som pension i stället för lön. Det löneväxlade beloppet inkomstbeskattas då inte som lön, utan skattas först när pensionen betalas ut.

Eftersom arbetsgivaravgiften för lön är högre än löneskatten för pension, kan arbetsgivare välja att öka avsättningen med nästan sex procent utan att det kostar företaget något extra.

Men löneväxling är bara lönsamt för den som tjänar mer än brytpunkten för statlig inkomstskatt. Redan i år har betydligt färre svenskar kunnat löneväxla än förra året, på grund av den stigande inflationen. Om brytpunkten hade höjts till 57 000 kronor i månaden som beräknat hade ännu färre haft möjligheten till löneväxling nästa år.

Nu när den automatiska höjningen pausas kommer fler kunna löneväxla.

– Det blir alltid bättre förutsättningar om man ligger över skiktgränsen. Det är fler som tjänar på löneväxling vid nuvarande nivå jämfört med om man höjt den, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

Däremot kommer den pausade höjningen inte att påverka tjänstepensionerna. För tjänstepensioner finns två ersättningsnivåer: 4,5 procent av lönen avsätts till pension för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år, och 30 procent på all lön utöver 7,5 inkomstbasbelopp. Även inkomstbasbeloppet räknas upp i takt med inflationen varje år. Inkomstbasbeloppet för 2024 har inte fastställts än, men den uppräkningen kommer inte att pausas. Det innebär att färre kommer att nå den högre pensionsnivån nästa år.