Gå direkt till textinnehållet
Foto: Alexander Donka

Fler ytor för ­samarbete behövs

Många är tillbaka till jobbet och hybridarbete är allt vanligare. Bankerna ser ännu inte att det nya sättet att arbeta minskar behovet av lokalyta, men fler mötesrum behövs när de virtuella mötena ökar.

SEB har infört möjligheten för de anställda att fortsätta arbeta hemifrån efter att coronarestriktionerna slopats. Bankens hybridmodell innebär att de anställda kan arbeta hemifrån ett par dagar i veckan för de roller där det är möjligt. Det är på frivillig basis och efter avstämning med sin chef.

De senaste veckorna har personalen börjat komma tillbaka i större utsträckning till kontoret i Arenastaden i Solna. SEB flyttade omkring 4 500 anställda till det nuvarande kontoret i Arenastaden och samtliga var på plats 2018. Banken valde inte aktivitetsbaserad lösning utan alla anställda fick i stället ett eget skrivbord. Banken drog lärdomar från andra som hade utmaningar i övergången till ett aktivitetsbaserat kontor i samband med en större flytt. Samtidigt skulle personalen vara öppen för att ständigt utveckla sättet att jobba tillsammans.

– Eftersom vi flyttade tusentals kolleger från fyra olika kontor till ett beslöt vi att det var en tillräckligt stor förändring att göra hela den flytten, säger bankens kommunikationschef Frank Hojem.

Frank Hojem, kommunikationschef på SEB. Foto: SEB

Det är lite för tidigt för banken att säga hur det nya sättet att arbeta påverkar lokalbehovet. SEB ser nu över medarbetarnas beteende och lär sig vilka behov de har.

–Det vi vet är att »remote-arbete« innebär fler hybrida möten så våra lokaler behöver anpassas efter det. Vi tror också att en större flexibilitet behövs på flera områden och att det krävs mer ytor för samarbete, säger Frank Hojem.

SEB tror inte att det i framtiden kommer vara att man antingen väljer rörliga eller fasta platser, utan det kommer se olika ut i olika delar av lokalerna.

Kan ni anpassa lokalerna efter behov?

– Absolut, vi har stora möjligheter till det. Nu arbetar vi med att förstå medarbetarnas behov, hur teknikanvändningen ser ut, hur medarbetarna använder arean och hur mycket area vi behöver. Utifrån det kommer vi göra anpassningar och investeringar, säger Frank Hojem.

När Swedbanks huvudkontor flyttade till Sundbyberg 2014 valde banken en aktivitetsbaserad lösning för det nya kontoret. Efter ökat missnöje bland personalen gjordes en del anpassningar med fler fasta platser. 2019 flyttade delar av huvudkontoret till ett nytt hus på Järnvägsgatan. De två husen är en arbetsplats för cirka 3 500 personer men med bankens flexibla arbetssätt är det många fler som kommer in i husen någon gång i månaden.

Swedbanks kontor i Sundbyberg är aktivitetsbaserat. Foto: Oskar Omne

Swedbank har följt myndigheternas rekommendationer med att tillämpa en försiktig och successiv återgång till arbetsplatsen och närvaron på kontoren ökar vecka för vecka.

– Eftersom verksamheten har fungerat bra även då många medarbetare arbetat hemifrån så har vi inte haft bråttom, säger Jenny Ström, specialist inom organisationsutveckling på Swedbank.

Swedbank har inte infört en ny policy för hybridarbete som SEB och Nordea har.
Banken har sedan ett par år tillbaka infört ett globalt arbetssättskoncept, där arbete på distans ingår som en naturlig del.

Konceptet ska främja hållbara medarbetare och syftar också till öka flexibiliteten. Swedbank har ett centralt regelverk och hjälpmedel för att stödja både chefer och medarbetare gällande arbete utanför bankens lokaler.

Behöver ni anpassa era lokaler?

– Några exempel på anpassningar vi ser över nu är att säkerställa att våra lokaler möter det ökade antalet av virtuella möten och ändrade behov av samarbetsytor när man återigen träffas i våra lokaler, säger Jenny Ström.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord